Poslání, Seznamovací týden

POSLÁNÍ – INSPIRACE

Jsou tři slova, která pohání mezinárodní službu Miluj Boha Nesmírně:

INSPIRACE // POVZBUZENÍ // VÝZBROJ

INSPIRATIONgraphic

INSPIRACE

…žen k upřednostňování Božího Slova ve svých každodenních životech pomocí našich materiálů k biblickým studiím.

Řekněme si to narovinu – se zodpovědnostmi, které jako ženy neseme na bedrech, A NAVÍC s tím, co se všude ve světě děje, každá z nás potřebuje inspiraci k tomu, aby se Boží Slovo stalo prioritou v našich životech. Bible je přece inspirované slovo Boží, sepsané jako naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději (Římanům 15:4).

V dnešní době potřebujeme Pravdu více než kdykoliv předtím. Potřebujeme naději. Potřebujeme Krista. Potřebujeme jedna druhou.

To je důvod, proč Miluj Boha Nesmírně existuje!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s