Poslání, Seznamovací týden

POSLÁNÍ – POVZBUZENÍ

Jsou tři slova, která pohání mezinárodní službu Miluj Boha Nesmírně:

INSPIRACE // POVZBUZENÍ // VÝZBROJ

ENCOURAGEMENTgraphic

POVZBUZENÍ …žen v každodenní víře v Boha skrze online společenství a osobní vykazatelnosti.

To je oblast, ve které studijní skupinky Miluj Boha Nesmírně naprosto ZÁŘÍ! Proč tedy nezaložit skupinku nebo pokud už nějakou máte, nezačít s jednou z našich studií?

Kdo je vedoucí skupinky? Žena, která…

…pozývá další ženy ve svém životě ke studii jedné z Miluj Boha Nesmírně studií

…se se svou skupinkou sdílí od pondělí do pátku skrze svá zamyšlení (častou formou sdílení skupinek přes týden jsou soukromé skupinky na Facebooku nebo WhatsApp, emaily, SMSky, ale hlavně, aby to vyhovovalo vám a vaší skupině

…vede skupinku vlastním příkladem osobního sdílení se o tom, co ji Bůh skrze své Slovo učí

…povzbuzuje ženy ve skupince, aby se také sdílely o svá každodenní poučení a postřehy ze svých ztišení

…modlí se za každou členku své skupinky a povzbuzuje celou skupinu, aby se za sebe modlily

…sdílí se o osobní radosti a boje a vytváří tím prostor, ve kterém se i ostatní mohou sdílet v bezpečí a s podporou, kterou potřebují

…vede s láskou, pokorou a soucitem a neustále své ženy povzbuzuje k návratu k Bohu a Jeho Slovu

…využívá skvělou možnost spojit se se svou skupinkou přes online kanály k inspiraci a vykazatelnosti, a zve svou skupinku k osobním setkáním, pokud a kdy to jde (pokud jsou ženy ve vaší skupince všechny ze stejného města, doporučujeme alespoň jedno setkání během studie!)

Bible na mnoha místech mluví o povzbuzování druhých a stát se vedoucí skupinky přináší možnost taková biblická poučení naplnit.

[Ježíš Kristus] za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud. – 1. Tesalonickým 5:10-11

Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. – 1. Tesalonickým 5:14

Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono “Dnes”, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. – Židům 3:13

Když se sejdeme jako sjednocené tělo Krista, abychom promlouvaly pravdu a život do duší jedna druhé, železo se brousí železem, naše naděje se obnovuje a Kristus je vyvýšen. Boží Slovo a autentická přátelství se rovná MOCNÁ SÍLA PRO ŠÍŘENÍ EVANGELIA.

Je vedení skupinky investicí? Samozřejmě.

Stojí to za to? Víc, než si dokážeme představit…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s