Jonáš

ÚVOD DO STUDIE JONÁŠE

INTRO graphics_edited-1

Každá z nás v dnešní době potřebuje připomenutí, které nacházíme v knize Jonáše.

Připomenutí toho, že Boží spása je pro všechny, ať už mají jakoukoliv historii nebo spáchali jakýkoliv hřích.

Potřebujeme znovu slyšet Boží povolání JÍT – jít za těmi, kteří jsou daleko od Boha a říct jim o Něm. Nemusíme si dělat starosti o to, zda nebo jak zareagují. Kniha Jonáše nám připomíná, že co lidi přivádí k pokání a spáse není posel, ale samotné Poslání.

Příběh Jonáše je více než jen příběhem neposlušného proroka na útěku a hladové velryby.

Je to příběh milosrdného Boha, který touží po tom, aby nikdo nezemřel, dokonce ani národ, který v Jeho očích spáchal neuvěřitelné zlo. Bůh nezávisle na jejich hříchu touží, aby došli spáse. Jeho milosrdné srdce nemá hranic, když přijde na váhu jejich hříchu.Touží, aby se odvrátili od zla a vyznávali se, místo pokračování cestou temnoty, která vede k odsouzení.

A tak Bůh poslal jednoho ze svých – zdráhajícího se proroka – aby je varoval před nadcházejícím soudem.

Kniha Jonáše není pouze příběhem milosrdného Boha a neposlušného národu. Tato kniha je také o Božím milosrdenství vůči Jeho neposlušnému dítěti. Bůh každou z nás v životě povolává k věcem, které se nám nechtějí dělat. Pro některé je to odpustit někomu, kdo ji zranil. Pro jiné je to nabídnout druhým přátelství a prokázat jim lásku. A pro někoho je to vzdát se závislosti, která se snaží dobýt její srdce.

Ať už máme v Božím království roli Ninive nebo Jonáše, tato kniha nám připomíná, že Bůh je ochotný zajít daleko jen proto, aby všem prokázal svou milost a lásku.

Kniha Jonáše se svým stylem historického vyprávění nesoustředí tolik na Jonášovo proroctví, jako spíš na jeho příběh útěku od Boha, který se nakonec promění ve zdráhavou poslušnost, když se Jonáš otočí zpět k Bohu. Je to příběh, do kterého se Jonáš nechtěl zapojit, ale také mocný příběh, který poukazuje na Boží svrchovanost skrze každou kapitolu.

Možná stejně jako Jonáš, i vás Bůh povolává ke službě někomu, kdo je daleko od Jeho lásky. K někomu, koho možná není jednoduché milovat, ale kdo potřebuje slyšet o Boží neúnavné a vytrvalé lásce. A možná, že stejně jako Jonáš, i vy se zdráháte. I tak běžte – vaše srdce půjde za vámi.

Kéž životy každé z nás odráží lásku k těm, které není jednoduché milovat.

Slibuji, že pokud v tomto budeme poslušné, životy budou proměněny – možná dokonce i náš vlastní život.

Protože ikdo není mimo dosah vykoupení.

____________________________________________________________________________________________

Přidejte se k nám v pondělí 17. září, kdy začínáme tuto mocnou studii! Můžete na svém profilu na Facebooku nebo Instagramu sdílet tento obrázek, abyste přizvaly své kamarádky!

ReadingPlan_CZ_blank

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím rozdat Boží Slovo ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Deníky MBN si můžete zakoupit zde nebo zde!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s