Jonáš

Týden 1 – Jonáš – Má vůle vs. Boží vůle

W1D1_blogheader

W1D1_SOAP

Ninive bylo zlým, zlým městem plným lidí, kteří byli známí svou krutostí ve válce (Nahum 2:12-13), spiknutím proti Bohu (Nahum 1:9) a využíváním slabších (Nahum 2:12)… a Jonáš je nenáviděl.

Už jste někdy zažily takovou nenávist vůči člověku nebo skupině lidí, že jste jim ani nechtěly říct o Bohu, protože jste se bály, že opravdu uvěří a bude jim odpuštěno za všechno zlo, které provedli? Jonáš ano.

Nenáviděl Ninive až tak, že ochotně neuposlechl Boha. Když Bůh Jonášovi řekl, aby šel do Ninive, Jonáš se otočil a vydal se opačným směrem. Úmyslně a schválně neposlechl Boha.

Já taky… a mnohokrát.

Místo abych nechala roli Soudce na Bohu, ve své mysli a ve svém srdci soudím a rozdávám milost a odsouzení bez ohledu na to, co si o tom myslí Bůh.

Mylně ztotožňuji vlastní vůli s tou Boží a tím vyvyšuji vlastní plány a myšlenky nad ty Jeho.

A tak si jdu vlastní cestou… která je často opačným směrem, než kterým mě povolává Bůh, stejně jako Jonáše.

A dokonce i uprostřed mého vzdoru se mě Bůh snaží získat zpět.

Kde se můžu schovat před tvou tváří?

Jedna důležitá věc, kterou se tento týden skrze čtení naučíme, je tato: Nikdy se nemůžeme schovat před Bohem. Adam a Eva se o to pokusili v Rajské zahradě a Jonáše se pokusil schovat na lodi. Bůh přesně věděl, kde se každý z nich schovává, a dokonce i to, co se snažili zamlžit ve svých srdcích.

K čemu vás dnes Bůh povolává, co přináší nutkání utéct na opačnou stranu? Ocitáte se v boji vaší vlastní vůle versus té Boží? Dává na vaše srdce poslání sdílet Jeho lásku s určitou skupinou lidí, a vy nejste ochotné jít?

Stejně jako Jonáše, ani vy nemůžete od Boha utéct. Kdybyste šly do nejvyšších hor, Bůh je tam. Kdybyste se potopily do nejhlubších vod na světě, Bůh je tam také. Neexistuje místo, na které když půjdete, nezjistíte, že tam Bůh už dávno není s vámi.

Přestaňme tedy utíkat nebo mířit opačným směrem, než jsou Jeho přikázání.

Přestaňme si vybírat naše vlastní vůle namísto té Jeho, protože pravdou je, že Jeho vůle je vždy nad tou naší.

Kéž jsme ženami, které běží k Bohu, místo pryč od Něj.

Když Bůh řekne: „Běž!“, pojďme! Neoddalujme naši poslušnost, nepřemýšlejme, co si lidé v dnešní společnosti pomyslí. Pomozme těm, ke kterým nás Bůh posílá.

Bůh má pro ně i pro nás nepředstavitelné poklady na této úžasné cestě víry, ke které nás povolal!

Milujme Boha nesmírně,

Angela

PS do komentářů: Představte se nám dnes a řekněte nám, odkud jste! Rády vás „poznáme“!

Týden 1 Výzva: Pojďme naši studii zahájit v modlitbách. Žádejme Boha, aby nám odhalil jakýkoliv odpor či vzdor, který skrýváme ve svém srdci vůči poslání, které nám dává. Nenechme hřích, aby nás držel od poslání, které má Bůh pro naše životy!

Plán čtení

RP_W1

Verš k zapamatování

W1_MV

____________________________________________________________________________________________

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Deníky MBN si můžete zakoupit zde nebo zde!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s