Jonáš

Týden 1 – Jonáš – Pro tu, která utíká před Bohem

W1D3_blogheader

W1D3_SOAP

Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. – 1. list Janův 2:4-6

Každá z nás je obklopená kulturou, která nás láká žít podle sebe.

Nezáleží na tom, jestli je vám patnáct nebo padesát. Každý den zažíváme hlasy, které nás svádí jít na tomto světě vlastní cestou.

Věř tomuhle.
Tady můžeš udělat kompromis.
Běž tamhle.
Udělej tohle.

Naše vlastní zatvrzelá srdce nás mohou vést mimo.

Naše pýcha a zarytá nezávislost mohou převzít kontrolu nad našim chováním a hloubka naší víry většinou záleží na okolnostech kolem nás.

Stejně jako Jonáš, když Bůh řekne: „Běž“, my tvrdohlavě odpovíme: „Ne“.

Stáváme se obětí našich těl, hledáme „jednoduché“ cesty ven a pokoušíme se utéct z Jeho přítomnosti. Nemáme dostatek milosti pro všechny kolem nás, protože zapomínáme, kolik milosti bylo dáno nám samým. Směšné přesvědčení, že někdo může utéct před Bohem by bylo docela zábavné, kdyby ale zároveň nebylo hrozné nebezpečné a hříšné neposlušné. Jednoho dne se rebelsky vydáváme vlastním směrem a druhý den – když zoufale potřebujeme vysvobodit – se vydáváme za Jeho děti.

Pane, odpusť nám za to, že jdeme vlastními cestami.
Odpusť nám, že přemýšlíme, jako bychom byli lepší než Ty.

Dnes, právě teď… utíkáte od Boha?

____________

Možná utíkáte od Boží ochrany a svobody a místo toho se nalézáte na hříšné stezce rebélie.

Možná utíkáte od nevyřešených vztahů, i když vám Bůh jasně říká, abyste došly smíření. 

Možná utíkáte od určitého poslání ve službě, které se zdá až příliš velké nebo nemožné, a trávíte více času soustředěním se na své vlastní slabosti, místo abyste se opřely o Jeho sílu a moc.

Možná utíkáte od nepříjemného – od lidí… města… práce… neznáma… – protože vás to svírá tlakem, který nevíte, jak zvládnout.

Možná utíkáte od samotného Boha – dáváte Spasiteli světa ultimatum a tvrdohlavě prohlašujete, že neuvěříte, pokud prvně neuvidíte (Jan 20:29).

____________

Můžeme utíkat, ale díky Bohu nás Hospodin nenechá jít daleko. Je totiž Bohem, který o nás neustále a neúnavně usiluje; Bohem, který nám prokazuje tak úžasnou milost, že nejsme schopné vymknout se jejímu rozpřahu. Může to být těžký a pokorný krok, ale DŮVĚŘUJME MU, když říká, že na ty, kteří „se řídí vůlí Ducha“, čeká neuvěřitelná svoboda (Římanům 8:1-4).

Možná byste si měly následující tři fráze zapsat na nějaký kousek papíru jako připomínku, kterou si zavěsíte někam, kde ji opravdu potřebujete – do Bible, na zrcadlo, do peněženky nebo do auta, možná dokonce pod polštář – ve chvíli, kdy vás opustí pokoj a napadnou všelijaká odsouzení. Naplňujme svou mysl Božím Slovem každý den a opakujme si pravdu, kterou známe (i když – a hlavně – když ji necítíme).

Bůh to má pod kontrolou.
Přestaň utíkat.
Začni důvěřovat.

Pojďme, když nás pošle. Zůstaňme, kde nás má. Dělejme, o co nás žádá. Dokážeme poslouchat jistě a rychle, protože Jeho vůle a cesty vždy přináší život, smysl, pokoj a zajištění – podle Jeho načasování a Jeho způsobem.

U Jeho nohou,

whitney

___________________________________________________________________

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Deníky MBN si můžete zakoupit zde nebo zde!

ReadingPlan_CZ_blank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s