Jonáš

Týden 1 – Jonáš – Od Boha nemůžeme utéct

W1D5_blogheaderW1D5_SOAP

Zamyslete se nad časem ve svém životě, kdy jste si přály prostě zmizet. Sama si vzpomenu na několik událostí, kdy jsem se cítila trapně nebo nepohodlně a nic jsem si nepřála víc než propadnout se do země a zmizet. Jindy jsem měla ohromný pocit děsu, protože jsem věděla, že musím něco udělat nebo něčím projít a přála jsem si, abych nemusela.

Teď se zamyslete nad svým duchovním životem. Byly časy, kdy jste si přály, abyste mohly utéct od Boha, protože jste nechtěly udělat to, k čemu vás povolával, nebo vyznat určitý hřích? Myslím, že mnoho z nás takový pocit zažilo aspoň do určité míry.

Pravdou ale je, že od Boha utéct nemůžeme. Fyzicky neexistuje místo, kam bychom mohly jít, kde by nás Bůh nebyl schopen vidět. Nejsou žádné myšlenky ani pocity, které bychom před ním mohly schovat, protože Bůh vidí vše (Žalmy 139).

Existují 3 důvody, proč nemůžeme od Boha utéct nebo se před Ním schovat.

  1. Jeho charakter to neumožňuje

Bůh je vševědoucí a všudypřítomný. Tyto vlastnosti znamenají, že od Boha nemůže nikdo utéct a nikdo se před Ním nedokáže schovat. Neexistuje žádný strach, který bychom mohly schovat, žádná úzkost, kterou bychom dokázaly potlačit, žádný hřích, který bychom mohly předstírat, že neexistuje, ani žádný pocit osamělosti, smutku nebo hněvu, který bychom dokázaly pohřbít tak hluboko, aby o něm Bůh nevěděl. Naše životy jsou pro Něj otevřenou knihou a i ta nejhlubší místa naší duše jsou pro Něj jednoduchá přečíst.

  1. Jeho láska to neumožňuje

Dalším důvodem, proč se před Bohem nemůžeme schovat, je, že Boží láska to neumožní. Bůh miluje každou z nás jako svou dceru a je si vědom toho, co se děje v našich životech, aby nás mohl utišit, když to potřebujeme, uzdravit, když jsme zraněné, zachránit, když k Němu voláme a opravit, když chceme jít vlastními cestami.

Kdyby nám umožnil schovat se před Ním, když jsme zraněné nebo utéct, když hřešíme, nebyl by tím milujícím Bohem, kterým je, ani bychom pak nemohly oslavovat Jeho jméno.

  1. Jeho spravedlnost to neumožňuje

Bůh vidí všechno a všechno dojde Jeho soudu. Ve své podstatě nedokáže ignorovat špatné chování nebo předstírat, že neviděl ani ty nejmenší nerozvážnosti. Jeho svatost nevyžaduje dokonalost a to znamená i dokonalé rozdělení spravedlnosti.

Ještě že se Bůh nikdy neunaví. Jeho milost se nedá změřit a Jeho trpělivost je ohromující – hlavně ve světle mnoha chvil, kdy se před Ním snažíme schovat, utéct od Něj nebo ignorovat Ho.

Někdy je Boží povolání do našich životů těžké, někdy se hříchu podaří zarýt své ostré drápy do našeho srdce, a někdy jsme tak zraněné, že ani nevíme, jak o tom s někým mluvit. Ale Bůh to vše vidí a chová se způsobem, který vždy zajišťuje naše dobro a Jeho slávu.

Místo útěku opačným směrem, běžme do Jeho náruče a otevřeme před ním každou oblast našeho života a srdce. Kéž spočineme v ujištění, že On o nás už stejně všechno ví a stále je tu pro nás.

S pohledem na Ježíši,

jen

_____________________________________

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Deníky MBN si můžete zakoupit zde nebo zde!

ReadingPlan_CZ_blank

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s