Jonáš

Týden 2 – Jonáš – Slyší vždy Bůh naše modlitby?

W2D1_blogheaderW2D1_SOAP

Pokud jste někdy přemýšlely nad tím, zda Bůh slyší vaše modlitby, když se ocitáte v hlubokých vodách následků hříchu, tak nemusíte hledat dál – dnešní verše vám odpoví.

Jonáš zhřešil a utekl od Boha. Nechal nenávist a strach otrávit své srdce natolik, že raději šel proti Božímu přikázání, než aby Bohu povolil působit skrze něj.

Ale ani ve svém vzdoru se Jonáš nedokázal dostat dost daleko.

Bůh přišel k němu.

Přišel jako bouře, která Jonáše vzbudila z lehkého spánku, a to doslova i metaforicky. Jonáš nepřemýšlel nad tím, jak jeho vlastní činy ovlivní i lidi kolem. Většinou je to tak i s námi, když jsme rozhodnuté jít vlastní cestou – nepřemýšlíme nad nikdy jiným.

Proto je někdy u upoutání naší pozornosti potřeba opravdové bouře.

Bouře tak velké, že se probudíme a uvidíme náš hřích, naši zoufalou potřebu Spasitele, někoho, kdo nás vysvobodí ze zkázy kolem.

V přesně takové bouří nalézáme Jonáše. Došel svého konce. Jeho cesta vzdoru najednou končí uprostřed oceánu v břichu obrovské ryby.

A to je místo, kde Jonáš konečně padá na kolena a volá k Bohu.

To, o čem byl Jonáš přesvědčen, že ho zabije, si Bůh použil k tomu, aby ho zachránil.

Zajímavé, jak to Bůh někdy všechno zařídí. Jonáš si myslel, že kvůli následkům svého hříchu útěku od Boha umře, když skončil v divokých vodách uprostřed bouře.

Ale Bůh místo toho nabídl svou milost – něco, co Jonáš nebyl ochotný nabídnout lidem z Ninive.

Neumím si ani představit, jaké to pro něj muselo být, když ho spolkla taková ryba. Určitě si myslel, že to je jeho konec.

Přesně toho ale byla potřeba, aby Jonáš začal čelit Bohu. Je šílené, že někdy potřebujeme až takovou bouři a skoro smrt k tomu, abychom se konečně otočily k Bohu a začaly s Ním komunikovat.

V břichu téhle ryby se Jonáš otáčí zpět k Bohu. Ve své vděčnosti prohlašuje: “I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: „V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. (Jonáš 2:2-3)

I když Jonáš utekl od Boha a dokonce se mu vzpíral, Bůh ho natolik milovat, že ho pokáral a zachránil. Neotočil se k němu zády, když Ho Jonáš prosil o pomoc. Místo toho byl připraven vztáhnout svou svrchovanou ruku pomoci ve chvíli, kdy se Jonáš rozhodl, že je čas poslechnout (Jonáš 2:1).

Ať už se nacházíme v jakékoliv bouři života, ať už je naše situace jakkoliv zoufalá… Bůh své děti vždy slyší, když volají o pomoc.

Bylo to v hlubokém nitru obrovské ryby, kde svému dítěti Bůh nejen pomohl, ale kde se s ním ve své milosti také setkal.

Nikdy nezapomínejme: žádný hřích není až tak velký a žádná situace není až tak temná, aby vás Bůh nedokázal zachránit. Stejně jako Jonáš se k Němu otočte uprostřed vlastní bouře a uvidíte, že se s vámi setká přímo tam, i kdyby to bylo v břichu té největší ryby, kterou jste kdy viděly.

Milujme Boha nesmírně,

Angela

Do komentářů: Kdy vám Bůh přišel na pomoc uprostřed jedné ze životních bouří?

Týden 2 Výzva: Tento týden si do svých deníků zapište různé způsoby, kterými vás Bůh zachránil z bouří ve vašem životě. Je důležité pamatovat si konkrétní věrnost našeho Pána.

Týden 2 Verš k zapamatování:

W2_MV

Týden 2 Plán čtení:

RP_W2

_____________________________________

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Deníky MBN si můžete zakoupit zde nebo zde!

ReadingPlan_CZ_blank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s