Jonáš

Týden 2 – Jonáš – Dívejme se skrze Jeho milost

W2D5_blogheaderW2D5_SOAP

Zažívám krásné období rodičovství. Naše děti rostou a každodenní učení se o životě už není jen na dětském hřišti. Bavíme se o kultuře tohoto světa, což nás vede hlubšího biblického vnímání. Otázky “proč” už nejsou jen žádosti o pomoc tří-letých dětí (i když odpovědi na takové “proč” otázky jsou určitě důležité pro duchovní základ). Teď už se ptají na věci ve světě a chtějí se bavit o Božím dokonalém charakteru, který si zaslouží náš čas a stadium.

Písmo je plné příběhů zlomených a vykoupených. Na každé stránce nás čeká tolik krásy a naděje. Čím víc Boží Slovo studujeme, tím víc uvidíme náš vlastní život skrze Jeho milost.

Milost: soucit nebo odpuštění prokázáno druhému někým, kdo má právo či moc ho potrestat.

Naši studii Jonáše procházím s čerstvým zrakem v tomto novém období života a učím se věci o samotném Jonášovi, některé nové věci o mně, ale nejvíc se toho učím o našem věrném Bohu, který rozdává více milosti, než si kdokoliv z nás zaslouží.

Dítě Boží, rozpoznej to krásné odpuštění a milost, které ti Bůh nabízí.

Byly dny, kdy jsem se na tu obrovskou rybu, která Jonáše spolkla, dívala jako na trest. Taky to tak vypadá, že? Vzpurný prorok utíká od Boha, a tak Bůh posílá nadpřirozenou bouři a obrovskou rybu, aby Jonáše spolkla a napravila jeho chování. Mohl si Bůh vybrat jiného, více poslušného člověka, kterého by poslal jako proroka hlásit Jeho plán? Samozřejmě. Boží záměr je ale Jeho sláva a dobro pro Jeho lid, a proto Mu nevadí dělat věci trochu jinak, než si je představujeme my.

V tajemství své lásky Bůh vychovává své děti (Židům 12:7-11). Vychovává nás ke svatosti, pokoji a spravedlnosti (Židům 12:10-11). Spravedlnosti ale docházíme skrze něco krásného – dostává se nám jí díky soucitnému Spasiteli, který je naplněn milostí. Jonáš si uvnitř ryby pamatuje… „Zachvátily mě vody.“ Byl zamotán do mořských řas, „závory země“ se za ním navěky zavřely.

„V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl…“

Zachytily jste to?

Ještě než byl spolknut, topil se, a ta velká ryba byla Boží odpovědí na Jonášovy výkřiky o pomoc. Nechutné vnitřnosti mořského stvoření byla Boží něžná ruka milosti, která Jonáše obklopila a vytáhla ho z jámy!

Co kdybychom místo odmítání Boží výchovy ji začaly vnímat jako otevřené dveře našeho vykoupení?

Jako reakci na Boží milost, kéž jsou naše životy poznamenány chválou a vděčností.

I když to určitě není dokonalá proměna (jak uvidíme později v této biblické knize), 2. kapitola je stejně pro Jonáše velkým obratným bodem:

Jonáš byl pokořen.

Jonáš rozpoznal Boží autoritu.

Jonáš rozpoznal svou nemravnost bez Boha.

Jonáš rozpoznal, že se musí otočit a poslechnout.

Jonáš chválil Boha za to, že ho zachránil.

Kdybychom se zeptali lidí okolo nás, řekli by, že jsou naše životy poslušnosti, vděčnosti a chvály odrazem našeho osobního života-proměňujícího vztahu s Ježíšem?

Protože nám v životě byla dána Boží milost, kéž ji štědře rozdáváme dál.

Jonáše odpuzovala myšlenka, že by měl šířit zprávu naděje v zemi svých nepřátel v Ninive. Místo toho chtěl, aby zažili Boží hněv. Když ale přijdeme tváří v tvář našim lidským potřebám a zažijeme proměňující lásku a odpuštění milosrdného Otce, cílem je začít se na svět a ostatní dívat skrze Jeho oči.

Jsme povolány jít do světa – šíříme Jeho lásku štědře a záměrně – i mezi našimi nepřáteli?

Bůh se neustále snaží dobýt naše srdce a od samého začátku si vybírá ty nejméně vhodné lidi, které povolává k tomu, aby šli a šířili povědomí o Jeho jménu. Proč? Aby se skrze Milost mohl padlý svět poznat Jeho odpuštění a nový život ve víře.

„Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.” – Žalmy 130:4-5

U Jeho nohou,

whitney

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s