Jonáš

Týden 4 – Jonáš – Jonášovo poslání

W4D1_blogheaderW4D1_SOAP

Hlavní myšlenka většiny prorockých knih v Bibli je samotné poselství určitého proroka. Kniha Jonáš se ale vyjímá, protože namísto poselství se spíš soustředí na samotného proroka. Sám Jonáš je tím poselstvím.

Jeho činy nám připomínají, že lidé nejsou jako Bůh. Jonáš je dokonalým příkladem privilegovaného (neboli zvýhodněného) pokrytectví a nemilosrdné pýchy. V této knize se ztotožňujeme s prorokem, o kterém čteme. Všechny jsme jako Jonáš. Všechny hřešíme, ať už nás Bůh povolává k čemukoliv. Jonáš možná byl Božím prorokem, ale potřeboval stejnou milost jako Ninivané. Neexistuje žádný počestný člověk – ani jeden. (Římanům 3:10)

V dnešních verších vidíme Jonášovu nejslabší stránku. Celé město se vyznává. Probíhá probuzení a Jonáš je naštvaný. Chtěl, aby lidé z Ninive dostali, co si zaslouží, namísto Božího milosrdenství.

Je jasné, že Jonáš nepochopil milost. Nepochopil, že si zaslouží stejné odsouzení, které si zasloužili lidé z Ninive, ani že byl stejným hříšníkem jako byli oni. Kdyby skutečně porozuměl milosti, nechoval by se tak nadřazeně. Teprve pak by mohl radostně – a ne naštvaně – slavit Boží dar pro všechny, kdo se vyznají.

Jestli je Jonáš posláním této knihy, pak se musíme ptát čemu se od něj máme naučit. Co nás Bůh chce naučit skrze Jonášův život?

Poslání Jonášova života může být varováním

Díváte se na ostatní hříšníky shůry? Jste přesvědčené, že nejste tak špatné, jako jsou lidé ve vězení? I když vypadají důsledky našich hříchů na této zemi různě, každý z nich – malých i větších – si vyžádal Ježíšovu smrt. Nejsme o nic lepší než kdokoliv jiný. Jsme prostě hříšníci zachráněni Boží milostí.

Poslání Jonášova života může být povzbuzením

Jonáš nerozuměl Božím plánům. Vlastně s Bohem dokonce nesouhlasil. Boží cesty ale nejsou naše cesty, protože jsou mnohem lepší – i když jim zrovna nerozumíme. Jednou potkáme člověka z Ninive. Bude to jeden z mnoha lidí v nebi chválících Boha. Jonáš možná nerozuměl tomu, proč ho Bůh posílá za takovými zlými lidmi, ale to nevadí. Bůh nám nemusí vše vysvětlovat. Stačí, že nám dal poznat svou milující a férovou povahu – On je dobrotivý a spravedlivý. Nakonec to vše bude dávat smysl a uvidíme v Jeho plánu nečekanou a skrytou krásu.

Nenechme Boží tajemné cesty, aby nás rozčílily nebo dovedly ke smýšlení, že naše vlastní cesty jsou lepší než ty Jeho. On je Bůh a my pouze lidské bytosti. Radujme se v pravdě, že ať už má Bůh v plánu cokoliv, zůstává navždy dobrým a spravedlivým Pánem.

S pohledem na Ježíši,

jen

Týden 4 – Plán čtení

RP_W4

Týden 4 – Výzva

Jonáš bojoval s Božím plánem, což v jeho životě vyústilo v pocitu marnosti, hněvu a neposlušnosti, protože nechtěl porozumět Boží milosti. Zapřemýšlejte a sepište si způsoby a oblasti života, kdy jste také bojovaly s Božím plánem. Přemýšlejte nad Boží dobrotou a milostí a možná si najděte pár veršů, které o těchto Božích vlastnostech mluví. Nakonec napište, jak vám tyto pravdy z Jeho Slova pomohou přijmout Jeho plán a vůli v životě rychleji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s