Boží zaslíbení

Oznámení naší nové studie… BOŽÍ ZASLÍBENÍ

Screen Shot 2018-10-09 at 20.43.23

Sliby jsou pro nás těžké, protože jsme jen lidé. Bojujeme, když nás kamarádka poprosí, abychom si něco nechaly pro sebe. Když se k něčemu zavážeme před druhými, někdy zapomeneme. Dokonce se někdy rozhodneme pro zodpovědnost, které se nakonec bojíme a tak ji nedotáhneme do konce. Když vkládáme důvěru v naše vlastní schopnosti, vždy dojdeme pouze zklamání a zoufalství.

Pro Hospodina ale není těžké sliby dodržet, protože On je svatý. On nás nikdy neopustí a je vždy připraven nás vést, pomoct nám a posílit nás, když Mu důvěřujeme.

Boží zaslíbení jsou neochvějná, neměnná a někdy dokonce nepředstavitelná… jsou ale také pravdivá.

“Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.”
Izajáš 40:31

Boží zaslíbení jsou naší nadějí, která nás vede do věčného života s Kristem. Pokud potřebujete připomenutí Jeho zaslíbení, nebo byste se nad nimi chtěly zamyslet možná dokonce poprvé, měly bychom radost, kdybyste se přidaly k nám!

Studie BOŽÍ ZASLÍBENÍ

Začínáme: 22. října

Trvání: 4 týdny

Materiály jsou k dispozici ZDARMA zde a Plán čtení zde!

Screen Shot 2018-10-09 at 20.48.47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s