Jonáš

Týden 4 – Jonáš – Povolání k soucitu

W4D3_blogheader

W4D3_SOAP

Musím přiznat, že jsem za poslední čtyři týdny během studie Jonáše byla mnohokrát usvědčena. Jakoby mi Jonášův příběh ukázal, jakého rozmazleného fracka mám v srdci.

Kňourám, když se věci nedaří tak, jak bych chtěla.

Divím se, proč Bůh nedělá to, co chci.

Přeju si, aby můj život byl jiný.

Trávím až příliš času trucováním nad zklamáními ve svém životě.

Často mám zkreslený pohled na věc a potřebovala bych, aby se mnou někdo zatřásl.

Bůh je se svými dětmi tak trpělivý a byl neustále k dispozici svému marnotratnému prorokovi, aby mu pomohl uvědomit si, jak sobecké má srdce. Bůh to s Jonášem nikdy nevzdal.

Miluje nás natolik, že nás neustále zahrnuje novou milostí. Objímá nás svým soucitem a vyzývá nás k odpočinku, hned co se odevzdáme a vyznáme.

Stejně jako v příběhu Jonáše, tak i v našich životech Bůh chce, abychom pochopily, že Ho více zajímá kultivování našeho charakteru než vyslýchání našich výkřiků o pohodlí.

Bůh nám prokazuje milost – ne proto, že bychom si ji zasloužily, ale proto, že je věrný a dodržuje svá zaslíbení. Je pomalý k hněvu a nikdy na naše nevěrná srdce nereaguje jinak než utvrzením své neochvějné lásky. Možná nás nechá zakusit nepohodlí, ale to proto, že nás vede zpět do okruhu své ochrany.

Než se s Jonášem na konci tohoto týdne rozloučíme, musíme se dobře podívat do zrcadla Božího Slova, kde uvidíme Jeho soucitné srdce.

Urážíme se rychle?

Vzdáváme to s ostatními, když nejsou podle našich představ?

Vyčlenily jsme se ze společenství, protože nás někdo zklamal?

Přestaly jsme se ozývat přátelům, kteří prochází těžkým obdobím?

Je dnes naše srdce plné kňourání nebo chvály?

Bůh po Jonášovi chtěl slitování nad Ninivany – protože miluje celý svět. Miluje každého člověka, který právě teď dýchá a chodí po této zemi.

Nenechme si ujít Jonášovo poselství. Bůh s námi nechce jednat podle toho, co si díky hříchu zasloužíme. Každé ráno s vycházejícím sluncem přijímáme Jeho novou čerstvou milost.

Jako ženy, které zakusily Boží slitování, máme prosazovat Jeho poselství tím, že vezmeme mop a uklidíme a tím, že uvaříme večeři pro někoho, kdo zrovna potřebuje extra péči a lásku. Máme jít vstříc nemilovaným a zanechat v jejich životech stopu Boží lásky.

Kéž odoláme pokušení sedět v koutě a kňourat.

Prosme Boha o čerstvou perspektivu, jak někoho v našem okolí zahrnout Jeho soucitem a péčí.

Dnes je ten den, kdy můžeme začít znovu. Můžeme se ukázat, i když to není pohodlné. Můžeme sloužit v těžkých situacích. Můžeme prohlašovat životodárnou pravdu do životů těch, kteří Ho zoufale potřebují.

Byly jsme pověřeny misií soucitu.

Ve víře,

Lyli

————————————————

Naše DALŠÍ nová studie… Boží zaslíbení!

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Screen Shot 2018-10-09 at 20.48.47

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s