Jonáš

Týden 4 – Jonáš – Milujme nemilované… povolání k akci!

W4D5_blogheaderW4D5_SOAP

Jeho prázdné oči zachytily mou pozornost ve chvíli, kdy jsem nastoupila do autobusu jednodenního školního zájezdu.

Během jízdy by si člověk řekl, že v autobuse plném dětí budu já ta „mimo“, ale netrvalo dlouho, než jsem si uvědomila, že to on je tam mimo – kluk, kterého životní okolnosti přivedly na úplně jiné myšlenky, než jeho mladí spolužáci dokázali pochopit.

Žádný rodič by si ho nevzal na dohled dobrovolně.

Byl neposedný a úzkostlivý a vzdorovitý. Neustále vyžadoval pozornost. Žádal o lásku tím jediným způsobem, který znal.

Když šla celá skupina jedním směrem, on utíkal druhým. 

Když paní učitelka chtěla ticho, začal vykřikovat ještě hlasitěji. 

Když se všichni snažili posunout kupředu, on zaryl paty a nenechal nikoho projít.

Z nějakého důvodu ale vyhrál mou pozornost a nemohla jsem z něj spustit zrak. Když se nikdo nedíval, přestal na chvíli dávat pozor, jeho přetvářka rebelského dítěte spadla a já jsem najednou uviděla tu tichou touhu v jeho očích.

Byla to touha být zachráněn. Touha být vidět a znán a stejně milován a přijat.

Nedívej se nikomu do očí, jinak se všechno zkomplikuje.

Ale Boží Duch – který často jemně působí – mě nenechal sklopit zrak. Ježíš by ho také nesklopil.

Sehla jsem se k němu, podívala jsem se do těch ztracených očí a jemně jsem zašeptala: „Ahoj, ráda bych dnešní den strávila s tebou.“

Nebyl si jistý.

Už se mu někdy stalo, aby kdokoliv poprosil o svolení vstoupit do jeho světa?

Časem, kousek po kousku, začal prokazovat vlídnost.

Přišel smích.

Dokonce důvěra.

Těžká a bolestivá slova začala časem přetékat z úst kluka, který za svůj devíti-letý život zakusil víc než já za svých čtyřicet čtyři.

Nebylo to pohodlné.

Nebylo to jednoduché. 

Nebylo to oblíbené.

Bylo to ale přesně místo, kde mě v tu chvíli Bůh chtěl…

„Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.“
– Žalmy 145:8-9

Než nás vyzvedl autobus na cestu zpátky, jeho osobní bublina se zmenšila a neváhal se vmáčknout na sedačku mezi mou dceru a mě.

Když se mě zeptal, co budu dělat o víkendu, řekla jsem mu, že půjdu s rodinou do sboru.

„Moje babička mě taky někdy bere do sboru,“ řekl mi a jeho oči zářily.

A v té chvíli udělal Bůh to, co umí nejlépe – otevřel dveře k lidem a na místech, kde bychom to očekávaly nejméně.

Mluvili jsme o Ježíši a Jeho lásce k lidem…

O Tom, který zachraňuje před utopením. 

O Tom, který vidí bouřící se rebelská srdce a má soucit.

O Tom, který nabízí milost i tomu nejhoršímu provinilci.

O Tom, který nás zná, odpouští nám, a stejně nás díky své nekonečné milosti miluje a přijímá.

A uprostřed autobusu plného smějících se a křičících dětí sklonil svou hlavu a zašeptal: „Já věřím…“

________________

Tři dny v břichu obrovské ryby nedokázalo naplno proměnit Jonášovo srdce, ale existují jiné tři dny, které změnily úplně všechno…

Jonáš utíkal pryč od svých nepřátel, zatímco Ježíš jim šel naproti.

Jonášovi šlo o sebe-záchovu, zatímco Ježíš přišel jako oběť.

Skrze Ježíšovu smrt, pohřbení a vzkříšení přišla Jeho milost, která znamená spasení (Titus 2:11).

Teď je řada na nás. S vědomím Boží moci, která žije v nás, kéž milujeme nemilované…

U Jeho nohou,

whitney

————————————————

Naše DALŠÍ nová studie… Boží zaslíbení!

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Screen Shot 2018-10-09 at 20.48.47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s