Boží zaslíbení

ÚVOD DO STUDIE: Boží zaslíbení

Blog_intro

Je těžké věřit v Boha, který svá zaslíbení naplňuje, když všichni okolo nás své sliby neplní. Proto je studie na toto téma tak důležitá. Všechny známe frázi: Sliby jsou od toho, aby se porušovaly. Všechny máme přátele, rodinné vztahy nebo blízké, kteří nám něco slíbili a svůj slib nedodrželi. Pro mnohé z nás se v takových chvílích změnil život a s každým dalším zklamáním přichází pocit, že nikdo nikdy nedodrží své slovo.

Ale to není pravda.

I když lidé něco slíbí a pak to poruší, BŮH svá zaslíbení nikdy neporuší. Co slíbí, to také splní.

Bůh nikdy neporuší slib, který nám dá. Naskrz dějiny nám prokazuje, že On je nanejvýše důvěryhodný. – R. C. Sproul

Doufáme, že během nadcházející studie, ve které se podíváme na některá z Božích zaslíbení, se naučíme důvěřovat Mu ještě o něco víc. A během toho poroste naše více, protože začneme „žít z víry, ne z toho, co vidíme“ (2. Korintským 5:7).

Může být těžké důvěřovat někomu, koho ani nevidíme. Během této studie se budeme modlit, abychom získaly o něco větší porozumění Jeho věrnosti skrze zaslíbení do našeho života.

Podíváme se na tato zaslíbení: Bůh nás neopouští, povede nás na každém kroku, je naší pomocí a posilňuje nás.

Nikdy nezapomínejme na to, že Bůh je svatý, a proto je pro Něj nemožné nedodržet svůj slib.

Jeho zaslíbení jsou neochvějná, neměnná a skutečná.

“Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové,
běží bez únavy,
jdou bez umdlení.”
– Izajáš 40:31

My víme, že život může být těžký. Procházíme různými bouřemi života a potřebujeme pevný základ, na kterém stát, když přijdou vlny zklamání, nedodržených slibů a zlomených srdcí. Proto se musíme otočit k Pevné skále, u které najdeme sílu. Proto se musíme otočit k Božím zaslíbením, které nás posilní a pomohou nám najít pevnou půdu pod nohami. I když pak přichází bouře, už se nemusíme obávat, že nás smetou s sebou. Naše naděje je v Ježíši Kristu a zaslíbeních, která nám dal. Ať už čelíme v životě čemukoliv, víme, že skrze Boží Slovo tomu nečelíme samy.

Bůh je s námi.

Přidejte se v pondělí 22. října k nám! Sdílejte naše FB příspěvky a obrázky studie na svých sociálních sítích a přizvěte své kamarádky!

Promo 6

Věděly jste, že když si zakoupíte studijní deník Miluj Boha Nesmírně, pomáháte tím šíření Božího Slova ve více než 20 jazycích kolem celého světa? DĚKUJEME za vaši podporu v překonávání finančních a jazykových překážek, aby více žen po celém světě mohlo přijít k Boží pravdě ve svém rodném jazyce!

Deníky MBN si můžete zakoupit zde nebo stáhnout zdarma zde!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s