Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Neboj se, Bůh je s tebou

W1D1_BlogHeader

W1D1

Znám maminku… která se dnes zoufale modlí nad nemocniční postýlkou, kde leží křehké tělíčko malého kluka bojujícího za zdravé srdíčko. Včera prošel devátou operací ve svém krátkém tříletém životě. I když statečně bojuje, je před ním ještě mnoho vysokých hor, které bude potřeba zdolat.

Neboj se, jsem s tebou…

Znám manželku… které srdce bylo zlomeno, a která se cítí zdrcená po tolika letech, kdy se modlí za spásu svého manžela. Jeho srdce se zdá utvrzenější než kdy předtím. Nebe se zdá uzavřeným a opouští ji veškerá naděje. Břímě, které nese, se zdá těžší, než dokáže sama unést.

Nerozhlížej se úzkostlivě, vždyť Já jsem tvůj Bůh…

 Znám kamarádku… která stále čeká pod tíhou nenaplněných snů. Snaží se necítit se zapomenuta nebo podvedena Bohem, který zaslíbil, zatímco všichni ostatní se v životě sunou dopředu bez očividných zábran. Každý den je dalším bohem vstát a mít sílu v hledání uzdravení a naděje do budoucna.

Posilním tě; pomůžu ti…

Znám ženu… jejíž stárnoucí je opotřebováno a unaveno ze všech těch let a nemocí. Věci, které předtím brala jako samozřejmost – jako pohyblivost a nezávislý život – již nejsou možné. Život se často zdá omezený a osamělý. Její mysl bojuje v nacházení spokojenosti v těle, které selhává. Pochybuje nad Jeho zaslíbeními a smyslu života během dní, které zbývají.

Podepřu tě pravicí své spravedlnosti…

Bůh říká: Neboj se… je to soucitný a milující rozkaz. On je s námi. A stejně zakoušíme životní zkoušky, které neustále testují oddanost naší duše pravdě, které věříme. Věřím, Ježíši. Pomoz mé nedověře.

ABYCHOM UTEKLY STRACHU,
MUSÍME SI PŘIPOMÍNAT A OPAKOVAT,
CO JE PRAVDOU.

Bůh Bible: Připomínejme si Jeho moc

 Celé Boží Slovo podporuje pravdivost Jeho zaslíbení – toho si můžeme být jisté. Stačí se podívat na verše před Izajášem 41:10. Bůh je s námi. Nemusíme se bát. Jak to?

 • Každé údolí bude vyvýšeno, každá hora snížena. Zjeví se Hospodinova sláva! (v 4-5)
 • Slovo našeho Boha je stálé navěky! (v 8)
 • Hospodin přicházející s mocí také vede jako něžný Pastýř. (v 10-11)
 • Není žádný jako Hospodin – On je Stvořitel a Pán všeho! (v 12-26)
 • Hospodin není nikdy znavený. Jeho moc a síla nemají konce. (v 28-31)

Bůh mého života: Připomínejme si Jeho věrnost

Pravdu si můžeme také připomínat či procvičovat tím, že se zpětně podíváme na Boží věrnost v našem životě. Tohle říká těm, kteří v Něj věří:

 • Byl Hospodinem Abrahama a je také tvým (druhá část Galatským 3).
 • Věrnost je jeho povahou – takový prostě je (Žalmy 89:9).
 • Je s námi od samého začátku (Žalmy 139).
 • Zachránil nás a posilnil už v minulosti (1. Korintským 1:9).
 • A udělá to znovu (Žalmy 23:6).
 • On je počátkem a koncem (Zjevení Janovo 22:13). On se nikdy nemění (Numeri 23:19). Jeho věčnost trvá po všechny generace (Žalmy 119:90).

Bůh je s tebou, a to je zaslíbení.

 Nebojme. 

Se.

„Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen je, bylo v něm řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní i naše „Amen“ k slávě Boží.“ – 2. Korintským 1:20

U Jeho nohou,

whitney

Týden 1 – Výzva: Každý den tohoto týdne si přečtěte Izajáše kapitolu 40 a 41 a pokaždé sepište pět konkrétních příkladů Boží věrnosti ve vašem životě. Během procvičování si Boží moci a připomínání si Jeho věrnosti Mu vzdávejme slávu a chválu za to, kým je a co udělal!

Týden 1 – Plán čtení:

RP_W1

Materiály si můžete zakoupit zde nebo stáhnout zde !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s