Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Dohlíží na nás

W1D3_BlogHeaderW1D3_SOAP

„Hospodin zná cestu spravedlivých,
ale cesta svévolníků vede do záhuby.“
– Žalmy 1:6

Pro mě osobně je první Žalmy jednoduchým, ale zároveň hlubokým shrnutím evangelia.

Povzbuzuje nás jít za Kristem a žít ve spravedlnosti. Mám velkou představivost a tenhle Žalm v mé mysli vytváří mnoho různých představ.

Někdy si představuji, že jdu cestou, která se najednou rozděluje a já si musím vybrat, kterým směrem půjdu dál.

Někdy je to znamení. Většinou ale není úplně jasné.

Někdy vidíme dopředu, ale většinou je náš obzor limitován nebo přerušen.

Někdy je naše cesta krásnou, pokojnou procházkou. Někdy ale také procházíme přerostlými, zrádnými stezkami.

Známé stezky. Neznámé pěšiny.

To je život, že? Bůh vidí a zná každý detail každého kroku naší cesty – tímto životem a na cestě s Ním – i když my nevidíme, kam vede.

Dohlíží na nás. Je s námi. „Světlem pro mé nohy je Tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ Žalmy 119:105

Samozřejmě nepůjdeme cestou spravedlnosti dokonale. Samy ani nejsme spravedlnosti schopné, ale skrze Ježíše máme dostatek milosti. Otázkou je, zda jdeme za Boží pochvalou, nebo potleskem tohoto světa? První možnost má hodnotu věčnosti, ale tento zlomyslný, padlý svět nás přivede ke zkáze.

Dobrou zprávou je, že jako lidské bytosti je nám dáno, že zabloudíme nebo ztratíme cestu, ale nikdy není až příliš pozdě otočit se zpět, najít tu správnou cestu a zeptat se, kterým směrem jít. Bůh si váží vyznávajícího srdce a vítá každou ztracenou duši s otevřenou náručí.

Na naší odezvě na Jeho milost záleží. Prvním krokem je pozvat Krista do svého srdce jako osobního Spasitele. Dalším krokem je snažit se pomocí modlitby žít v souladu s Boží vůlí a růst v duchovní vyspělosti.

Robert Frost, americký básník, napsal: „Dvě cesty se dělily, já šel tou, kde jich šlo méně přede mnou a pak bylo všechno jiné.“

Milost a pokoj vám,

sara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s