Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Jsem s tebou až do skonání tohoto světa

W1D5_BlogHeaderW1D5_SOAP

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku.“
– Matouš 28:20

Už jste někdy zažily pocit, že vás Bůh postavil do nemožné situace? Nebo možná po vás chtěl něco, co se zdálo nad vaše schopnosti? Přesně tak se nejspíš cítili učedníci, když jim Ježíš přikázal: „Jděte a získávejte mi učedníky všech národů.“

Všech národů!

Umím si představit jejich strach, pochybnosti a nedůvěru. Znali Ježíše. Věděli, že je Bohem a že Jeho vůle je dokonalá. Ale… všech národů?

Pamatuji si svou první cestu z Karakasu do Amazonie. Strávili jsme více než 15 hodin v autobuse. Jediné, co jsem po 6-7 hodinách viděla, byly lesy. Pak jsme přejeli přes řeku. A pak zase lesy. Pak přes další řeku. Pak zase lesy, až jsme přejeli přes řeku Orinoco a hodinu poté jsme přijížděli do Puerto Ayacucho.

Točila se mi hlava. Ach Pane, kam mě to vedeš? Zrovna jsem se vdala a můj manžel se nemohl dočkat, až mi ukáže své rodné město. Věděla jsem, že mě Bůh povolává žít a sloužit v džungli a byla jsem na to částečně připravená. Ten den jsem ale byla tak unavená a přemožená, že jsem chtěla utéct pryč. Ve Skutcích 1:8 čteme, že máme být svědky až na konec světa.

Přesně tak jsem se cítila – na konci světa!

Ježíš moc dobře věděl, jak se učedníci cítili. Věděl, že si nejsou jistí a bojí se. Věděl, že úkol, který jim dává, není jednoduchý, že je mnohem větší, než oni sami.

Dal jim toto přikázání:

Jděte ke všem národům a získávejte učedníky,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,
učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal.

A pak jim dal toto zaslíbení:

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. 

„Nejdeme v naší vlastní síle. Jdeme s autoritou toho, který stvořil a vykoupil svět.“ – John Piper

Možná po vás chce něco nemožného. Možná chce, abyste udělaly něco pro Jeho slávu, nabídly Jeho milost, nebo dokonce odpustily někomu, kdo vám ublížil. Možná chce, abyste se vzdaly něčeho, co máte rády, nebo abyste ukončily určité přátelství, nebo konečně zvedly telefon a zavolaly… Možná chce, abyste daly více – svého času, peněz nebo pohodlí.

Ať už po vás Bůh vyžaduje cokoliv, dává vám stejné zaslíbení, jako dal svým učedníkům, když jim přikázal, aby šli do celého světa:

Jsem s tebou. Navždy a napořád. Až do skonání tohoto věku.

Jeho autorita nás vysílá, vede a posilňuje.

Moc, kterou potřebujeme, nacházíme v Ježíši.

Když se nám určitý úkol zdá nemožný, nepřemýšlejme nad vším tím, co neumíme či nedokážeme. Vzhlížejme k Ježíši. Seberme moc, kterou máme v Něm. Pamatujme si, že On je s námi navěky až do konce světa, a že není nic, co skrze Něj nedokážeme.

Ježíš své učedníky vyslal s velikým úkolem, ale nevyslal je o samotě. Zaslíbení Jeho neustálé přítomnosti je více než dostačující, aby učedníkům dodávalo sílu a vedení k poslušnosti Ježíše v získávání učedníků všech národů.

Jsem s tebou. Navždy a napořád. Až do skonání tohoto věku.

Nechme Ježíše našeptávat nám dnešní krásné zaslíbení. Nechme se zmocnit Jeho přítomností, která nám pomůže dostát úkolu, ke kterému jsme byly povolány.

Spokojená v Jeho službě,

Edurne

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s