Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Bůh nás vede

W2D1_BlogHeader

W2D1_SOAP

Když jí byly čtyři, dostala moje nejmladší dcera své první naslouchátko. Už dlouho jsme věděli, že ho potřebuje, a všichni jsme se moc těšili.

Je zajímavé, že když člověk najednou slyší, uvědomí si, kolik toho předtím nepochytil.

Pořád si pamatuji prvních pár dní potom, co naslouchátko dostala. Každé ráno mě hned po probuzení prosila, abych jí ho nainstalovala. Rychle si uvědomila, kolik zaopatření a radosti jí přináší a jednoduše přijala, že kdyby se snažila slyšet sama od sebe, moc by jí to nepřineslo. Když jsem jí zavolala jménem, začala se ke mně otáčet hned poprvé. Začala zpívat společně s rádiem namísto proseb o zvýšení hlasitosti. Zalapala radostně po dechu, když u snídaně poprvé jasně uslyšela hlasy svých bratrů. Konečně jsme jí mohli číst knížky bez toho, aniž by neustále potřebovala věty opakovat. Několikrát za den mě zastavila, aby mi řekla: „Mami! Já… jsem… to… slyšela!“ Její život se začínal stávat záměrnějším a plným údivu. Ve čtyřech letech se naučila nebrat ani jeden malý zvuk jako samozřejmost.

Ach, moje malá.

Narodila se s určitým nedostatkem, který ji ale nedrží v okovech, protože je napojená na zdroj, který naplňuje její potřebu.

V době, kdy jsme otevřeli tuto novou kapitolu našeho života, jsem se začala učit mnohému o úžasné technologii, která se skrývá v tak malém přístroji. Naslouchátko Tess má v sobě malý mikrofon a mikročipy, které překládají a „třídí“ zvuky podle priorit. Zvuky se podle procesoru, který je přizpůsoben jejím osobním potřebám, třídí do tří částí – např. lidské hlasy jsou rozpoznány od dalších různých zvuků v pozadí. Naslouchátko Tess je nastaveno tak, aby upřednostňovalo hlas člověka, který stojí před ní, takže všechny ostatní zvuky kolem se zmírní. Docela ohromné, že?

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ – Izajáš 58:11

Stejně jako moje holčička si musí nastavit své naslouchátko, pokud my chceme slyšet Boha, musíme upřednostňovat Jeho hlas.

Každé ráno se probouzím a rozpoznávám svou potřebu napojit se na Zdroj života – Ježíše Krista. Zakusila jsem zaopatření a radost, kterou mi přináší a uznávám, že bez Něj jsem nic. Když mě volá jménem, otáčím se a nacházím pohodlí a utěšení, protože vím, že jsem Jeho dítě. Zpívám chvály, protože vím, že můj Vykupitel žije! Jsem přemožena radostí, protože Jeho hlas slyším jasně a srozumitelně skrze Jeho živé slovo! Dokonce se někdy zastavím a přemožena Jeho láskou křičím: „JA VÍM… ŽE… TO… BYL… BŮH!!!“ Naučila jsem se, že když upřednostňuji Ježíše, pak jsou další zvuky tohoto světa v pozadí a já lépe slyším hlas svého Spasitele…

Bůh nám zaslíbil, že nás povede…

Svou svrchovanou rukou. 

Svým Duchem.

Pomocí moudrých a bohulibých rad těch, kteří Ho milují.

Všichni máme nedostatek, protože na svět přišel hřích. Díky Ježíši ale nemusíme žít v okovech a v oddělení od Boha! Chvála Jemu!

Stále zachraňuje.  

Stále promlouvá.

Nenechává nás samotné a ztracené.

Není vzdáleným Bohem.

Jste napojeny na Zdroj života?

Je zajímavé, že když člověk najednou slyší, uvědomí si, kolik toho předtím nepochytil.

U Jeho nohou,

whitney

Týden 2 – Výzva: Vyberte si jednu věc, kterou tento týden “vypnete” (například: uvolněte místo ve svém diáři, smažte si aplikace sociálních médií na mobilu, vypněte na týden telefon nebo tablet, aktivně bojujte proti lžím ve své mysli), abyste jasněji slyšely Boží hlas, který vás vede.

Týden 2 – Plán čtení

RP_W2

Týden 2 – Verš k zapamatování

MV_W2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s