Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Pro Boha není nic příliš těžké

W3D1_BlogHeader

W3D1_SOAP

Jsem ráda, že Bůh zajistil, že je Jeremjáš 32:27 v Bibli.

Mnohokrát za svůj život jsem se sama sebe potřebovala zeptat na to stejné. A jsem si jistá, že v tom nejsem sama.

Možná to bylo v den, kdy byla diagnóza připsána na vaši zdravotní kartu, a ne na kartu někoho jiného.

Možná to bylo v den, kdy manžel opustil vaši rodinu a zanechal vás s hypotékou, platbami a čtyřmi malými dětmi.

Možná to bylo v den, kdy vám šéf v práci oznámil, že už vás nepotřebují.

Možná to bylo v den, kdy se vás dotkla bolestivá slova vyřčená s takovou nenávistí, že jste měly pocit, že se vám roztříštilo srdce.

Pamatuji si, že když byly moje holčičky malé, někdo mi řekl, že nejdůležitější věc, kterou jim můžu předat, je porozumění Boží majestátnosti. Bez správného náhledu na Boha vyrostou děti s přesvědčením, že Bůh je malý, bezmocný a vzdálený. Nejsou pak schopné řešit problémy, na které v životě narazí. A myslím, že to samé platí i pro dospělé.

Správný náhled na Boha je v našem vztahu s Ním velmi důležitý.

Když Boha vnímáme jako malého, pak naše problémy, strach a takzvané „hory“ či „Goliáše“ v našich životech vnímáme jako větší, než je Bůh sám.

Jeden způsob, kterým se svým dcerám snažím pomoct v porozumění, že NIC není příliš velké nebo příliš těžké pro Boha je ukázat jim přírodu… to, co Bůh stvořil, abychom viděly, dotýkaly se a zažily.

Vzala jsem je k Tichému i Atlantickému oceánu, aby na vlastní kůži zažily Boží rozsáhlost. Prošly jsme se po pláži a sledovaly vlny na obzoru, který se zdál nekonečný.

Jely jsme na výlet do jednoho z Redwood národních parků v Kalifornii, kde jsme spatřily Redwood stromy, které se dotýkají nebe.

Když ve škole probíraly solární systém, vzala jsem je do centra NASA a bavily jsme se o tom, jak veliký musí Bůh být, aby stvořil Slunce, Měsíc a všechny planety!

A pak byly také chvíle, kdy jsme nemusely nikam cestovat a stačilo vyjít na zahradu, kde jsme spolu obdivovaly detaily různých květů a pozorovaly různý druh hmyzu, který se nám hemží v trávě.

To stejné téma jsme otevřely i přitom, co sledovaly oblohu skrze mikroskop. „Dokážete uvěřit, kolik detailů a pozornosti musel Bůh vložit do stvoření celého světa?“

Všechno jsem to udělala za jedním záměrem – pomoct svým holkám pochopit, že nic není příliš velké, příliš malé nebo příliš daleko pro našeho Boha.

A tato pravda platí i pro nás.

Ať už v životě čelíme čemukoliv, nic z toho není až příliš těžké pro Toho, který stvořil nebe a zemi.

Neexistuje nic, co by bylo mimo Jeho dosah nebo mimo Jeho svrchovanost.

Jestli dokáže rozestoupit vody pro Izraelity na útěku z Egypta a zajistit, aby Země bylo přesně nakloněná a přesně vzdálená od Slunce, aby na ní mohl vzniknout život, pak dokáže zvládnout i naše problémy.

Takže až budete mít příště potíže odevzdat Bohu své problémy, obavy a strach… vzhlédněte k noční obloze.

Nejste osamělé. Bůh zaslibuje, že bude s vámi a pomůže vám. Nemusíte se snažit samy. Nemusíme bojovat z vlastních sil… otočte se k Němu. Hledejte Ho… On to unese.

Miluj Boha nesmírně,

Angela

Týden 3 Výzva: Vyhledávejte tento týden způsoby, jak rozšířit svůj náhled na Boha a Jeho porozumění. Běžte do přírody a pozorujte vše kolem sebe, co Bůh stvořil.

Týden 3 Plán čtení

RP_W3

Týden 3 Verš k zapamatování

MV_W3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s