Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Bůh ve všem napomáhá k dobrému

W3D3_BlogHeader

W3D3_SOAP

Milujete Boha? Byly jste povolány do vztahu s Ním, milostí skrze víru?

Pak byste měly něco vědět.

Opravdu vědět.

Musíte VĚDĚT, že právě v této chvíli Bůh ve všem napomáhá k vašemu dobru.

Slyšely jste dobře.

Ve všem.

Ta práce.

Ti lidé.

To místo.

Ty okolnosti.

Právě teď napomáhá k vašemu dobru a své slávě ve vašem životě.

Nejspíš je to zaslíbení, které jste už mnohokrát slyšely. Možná jste ho dokonce využily k povzbuzení druhých. Některé z vás ho možná mají doma zarámované a vidíte ho každý den.

Z nějakého důvodu tomu ale nevěříte.

Ve všem. Pro vašeho dobro.

Nechápejte mě špatně – Pavel, autor Římanům, neříká, že všechny zlé věci jsou dobré. Tento verš dokonce nezaslibuje, že vaše práce, lidé kolem vás, místo, na kterém jste a vaše okolnosti budou dokonalé a jednoduché (přečtěte si celou osmou kapitolu Římanům: Pavel mluví o utrpení, slabosti a marnosti… a později o soužení, bolesti, pronásledování, hladu a nebezpečí).

Co Pavel ale říká je, že Bůh zaslibuje nový život – úžasně proměněný život – v Něm skrze naději evangelia.

Střetnutí s Ježíšem mění naprosto vše. 

Mění náš náhled, naše priority a náš smysl teď a tady…

…a zaručuje slávu, která se jednou zjeví (Římanům 8:18).

Pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, to znamená, že neexistuje nic, co by nás dokázalo oddělit od Jeho lásky. Znamená to, že vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval Římanům 8:37-38)… a to je hodnotnější než jakékoliv „dobré“ okolnosti tohoto světa.

Pokud prozatím nevidíte důkazy Jeho dobroty ve své nynější situaci, pamatujte si, že Bůh má úžasný záměr, který je lidskému zraku neviditelný.

Nezapomínejme na pokračování dnešního verše: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí; které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna.“ 

Vybral si nás – zapečetil naše srdce – abychom byly Jeho. On vykupuje – tvoří krásu z popela – a neustále v nás působí, abychom se Mu více podobaly, protože ví, co je pro nás nejlepší mnohem lépe, než to víme my samy.

Jste zaseknuté v čekání a hledáte to dobro, které vám zaslibuje?

„Všechno nakonec dopadne dobře.
Pokud to tak ještě nedopadlo, pak to není konec.“
– Max Lucado

Pevně se držte – Bůh působí a On na nic nezapomíná. Jeho vítězství je hotová věc. Jeho sláva se zjeví. A jednoho dne, až se Kristus vrátí, mu budeme podobné.

U Jeho nohou,

whitney

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s