Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Hospodin, můj štít

W3D5_BlogHeaderW3D5_SOAP

V dnešní době nemáme velkou potřebu k využití štítů… pokud tedy třeba zrovna neprší. Už vás někdy překvapil obrovský liják a vy jste s sebou neměly deštník? V takové chvíli jsme dešti napospas… Promočí každý kousek oblečení, který máme na sobě, kape z nás voda a teče nám po tváři. V tu chvíli bychom potřebovaly štít proti dešti.

Stejně jako jsme při nečekaném lijáku bezbranné, jsme také beznadějné a nechráněné před Satanem a hříchem, když nenajdeme ten správný úkryt. A i když víme, že ho potřebujeme, často se snažíme schovat na špatných místech.

Hledáme lidi, kteří nás životem povedou.

Hledáme pravidla, která zajistí, že neupadneme.

Hledáme silnou vůli, která nám pomůže nepodlehnout pokušení.

Hledáme vlastní moudrost, která překazí Satanův plán.

I když to nejsou všechno špatné věci, samy o sobě nás nedokážou ochránit. Pokud je bereme jako hlavní zdroj zabezpečení, pak selžeme – budeme opravdu bezbranné.

Svět je silnější než naše odhodlání. Ďábel je silnější než naše sebeovládání. Pokušení je silnější než naše vůle. A hřích je silnější než jakákoliv náboženská pravidla.

Samy o sobě jsme nechráněné a bezbranné, pokud nenajdeme dostatečně velký a mocný štít, který by dokázal zajistit ochranu, ať už se na nás v životě vrhne cokoliv.

Jako křesťanky takový štít máme. Jeho jméno je Jehova Roi – Hospodin náš Ochránce. On je štítem, který obklopuje celého člověka, aby ho ochránil ze všech stran.

Boha nikdy nic nezaskočí, nic Ho nepřekvapí, nic Ho nedokáže oklamat nebo odvést Jeho pozornost od naší ochrany. On se neunaví. Nikdy si nebere den volna. Je všemohoucím Bohem, který stvořil nebe a zemi, který na sebe vzal trest našeho hříchu, porazil smrt a vládne všem národům! On je naším štítem! Aby nás ale štít ochránil, musíme mu stát nablízku.

Zůstávejme Mu nablízku, učme se, čeho všeho je schopný, a důvěřujme skrze víru, že On je tady pro nás a pomůže nám v boji proti jakýmkoliv napadením, bouřím a pochybnostem, které během života zažijeme.

S pohledem na Ježíši,

jen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s