Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Síla, kterou potřebujeme

W4D5_BlogHeaderW4D5_SOAP

Pamatujete si na Pepka námořníka? Byla to kreslená pohádka o námořníkovi, který byl zamilovaný do holky jménem Olive. Samozřejmě tam byl také padouch jménem Bluto. Byl velký a zlý a vždycky se snažil ukrást Olive. Pepek byl menší a slabší, takže neměl velkou šanci, dokud nesnědl špenát. Špenát mu dodal sílu a velké svaly, kterými pak porazil své nepřátele a vysvobodil svou přítelkyni.

Nebylo by skvělé, kdyby existovalo něco, co když sníme, tak se nám vrátí všechna síla, kterou potřebujeme, abychom zvládly dnešní den? Skvělá myšlenka, ale není reálná. Nicméně je nám k dispozici ještě mocnější síla, a to nemusíme jíst špenát!

Síla, kterou potřebujeme

Všechny z nás potřebují sílu. Fyzicky ji potřebujeme, abychom mohly žít. Potřebujeme svaly, abychom mohly chodit, zvedat naše děti a dělat různé fyzické aktivity. Potřebujeme také psychickou sílu, abychom dokázaly zvládat problémy, vést srozumitelné rozhovory a pomáhat lidem okolo nás. A potřebujeme také duchovní sílu, protože se o naši mysl neustále snaží pochybnosti a Satan ani na chvíli nepřestává napadat Boží děti.

Síla, která nám chybí

Každá z nás se jednou unaví a utahá. Někdy je to dřív, než jsme si myslely, nebo se nás slabost drží déle, než jsme čekaly. Důvodem slabosti, kterou zakoušíme, jsou naše hranice. Jsme limitovány fyzicky, psychicky a dokonce duchovně. Nejen že se unavíme my, ale také každý kolem nás. Potřebujeme sílu, která je větší než ta lidská,

Síla, která je nám k dispozici

Líbí se mi, když se malé děti snaží pomáhat rodičům nést těžké věci. Tolik se snaží a myslí si, že to nesou sami a neuvědomují si, že to jsou rodiče, kteří nesou veškerou tíhu. To dítě se na tom podílí, dokonce se snaží a dává do toho veškerou svou sílu, ale také se jim dostává nevědomé pomoci.

Dnešní verš nás učí, že pokud skládáme naději v Hospodina, nabyjeme nové síly. Jak to ale funguje?

Aby se nám dostalo nové síly, musíme se naučit čekat na Hospodina ve věcech, které potřebujeme. Skládat v Něj naději znamená aktivní čekání, během kterého věrně pokračujeme ve věcech, ke kterým jsme byly povolány. Jdeme krok za krokem dál, zatímco čekáme na Hospodinovo působení, uzdravení, vykoupení, Jeho moudrost a zaopatření. Takové čekání neboli skládání naděje je dokonáno vírou.

Pak nabyjeme nové síly. To neznamená, že nám Bůh dá všechno, co si myslíme, že potřebujeme. Znamená to ale, že nám dá veškerou milost, kterou potřebujeme, abychom vytrvaly v naději.

Poznejme Boha, o kterém tvrdíme, že Ho milujeme! A naučme se spočnout v tom poznání, zatímco v Něm s očekáváním skládáme naději, že bude působit v našem životě a skrze něj. Pak se budeme vznášet jako orlové nad každou bouři našeho života až tak vysoko, kde je klid a pokoj, který můžeme najít pouze v Něm.

S pohledem na Ježíši,

jen

________________________________________________

S radostí oznamujeme naší DALŠÍ STUDII: Spasitel – Naplněné zaslíbení.

Vánoční čas může být velmi stresujícím obdobím. Snažíme se zakusit radost Vánoc, ale naše dlouhé seznamy věcí, které musíme udělat a zařídit spolu s přeplněnými kalendáři nás často zanechávají vyčerpané, a tak se ke Štědrému dni vlečeme z posledních sil a nemůžeme se dočkat, až bude po všem.

Uprostřed zaneprázdněných hektických dní je jednoduché zapomenout na to, o čem Vánoce opravdu jsou. Vánoce jsou oslavou Ježíše! Oslavujeme Jeho příchod!

Tato studie vám pomůže soustředit se na pravý důvod Vánoc a oslavit Jeho příchod!

Tato čtyř-týdenní studie začíná HNED po nynější studii v pondělí 26. listopadu.

Sledujte naši FB stránku příští týden pro více informací a materiály!

Promo_square8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s