Spasitel: Naplněné zaslíbení

Spasitel: Úvod

Savior_intro_cz

Vánoce jsou za rohem! Jste připravené na zaneprázdněnost předvánočního období? Je plné nakupování, hudby, světýlek, ozdob, školních představení a dlouhých seznamů věcí, které musíme udělat. Musíme přemýšlet nad setkáními, dárky a jídelními menu. Musíme poslat vánoční přání, zachytit vše na Instagramu a navštívit celou rodinu. Když se podíváme na naše kalendáře na nadcházející měsíc, panikaříme, protože víme, že nemůžeme zvládnout všechno, co jsme do nich zapsaly.

Uprostřed zaneprázdněných hektických dní je jednoduché zapomenout na to, o čem Vánoce opravdu jsou. Vánoce jsou oslavou Ježíše! Oslavujeme Jeho příchod!

Celý svět se ve chvíli narození Ježíše obrátil vzhůru nohama. Všechna proroctví Starého zákona, která hovořila o příchodu očekávaného Mesiáše, se naplnila formou narození malého děťátka. Spasitel na sebe vzal lidskou podobu. Ježíš se ztělesnil, aby nám přinesl život, aby zajistil odpuštění našich hříchů, a aby nám dal příležitost spasení od odsouzení, které jsme si zasloužily.

Příběh Vánoc je plný obyčejných lidí, kteří se ocitli v neobyčejných okolnostech.

Čteme o andělech, kteří mluvili se Zachariášem, s Marií a Josefem. Andělé zpívající chvály uprostřed noci, zatímco pastýři hlídali svá stáda. Jasná hvězda na nebi vede tři mudrce do Betléma, Bůh si používá civilní správu jako součást svého plánu věčnosti. Vidíme zázraky. Zázrak narození Jana Křtitele, i když už Alžběta byla staršího věku. A nanejvýš vidíme zázrak ztělesněného Krista. Mladá panna porodila jednoho ze Svaté trojice.

„Anděl jim řekl: ‚Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově.‘“
– Lukáš 2:10-11

Oslavujeme dobrou zprávu Ježíšova narození – zprávu obrovské radosti pro všechen lid, a to třemi způsoby:

Ježíš je Spasitel, který nás zachraňuje od hříchu a smrti (Matouš 1:21).

Ježíš je lidským Kristem, Mesiášem, který naplňuje zákon a proroctví a dokazuje, že Bůh je věrný (Matouš 5:17).

On je Pánem, který na tento svět přivedl neoddělitelné a věčné pouto mezi Bohem a člověkem; Immanuel, Bůh s námi (Matouš 1:23).

Během období Adventu a Vánoc, během oslav, dárků a času stráveného s rodinou a přáteli, kéž jsou naše Vánoce oslavou Jeho příchodu!

Promo_square8

Vánoční studie Spasitel: Naplněné zaslíbení začíná už v pondělí 26. listopadu.

Materiály si můžete stáhnout zde & zde nebo zakoupit zde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s