Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Z temnoty

blogheader_W1D1SOAP_W1D1

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“
– Izajáš 9:1

Ve chvíli, kdy byli uvězněni Asyřany, byli Izraelité obklopeni temnotou. Severní království Izraele se již nikdy neobnovilo a stalo se z něj Samaří. Před zajetím a také po něm Izraelité žili v naprosté tmě. Dnešní verše proroka Izajáše oznamují, že i když Izraelité žili v temnotě, uvidí velké světlo. Světlo, které nad nimi zazáří.

Tyto verše mluví o Ježíšově druhém příchodu. Poprvé přišel Ježíš Kristus na zemi jako miminko v jesličkách v Betlémě, přesně jak bylo prorokováno. Ježíš skrze své narození, svůj život, službu, smrt a vzkříšení, naplnil mnoho proroctví. Jsou ale také proroctví o Mesiáši, která prozatím naplněná nebyla. Jeho druhý příchod zajistí jejich naplnění.

Během prvního příchodu byl Ježíš trpícím Služebníkem.

Během druhého příchodu bude Ježíš vítězným Králem.

Během prvního příchodu přišel Ježíš skrze nejpokornější okolnosti.

Během druhého příchodu přijde Ježíš s armádou celého nebe po svém boku.

Přijde zpět jako Král a posadí se na trůn Jeruzaléma.

Každá z nás žila v temnotě do doby, než jsme poznaly Ježíše. I dnes žijí křesťané pod tmavým mrakem temnoty, který se v našich životech objevuje, protože pozemský život není jednoduchý. Dnešní verše nám ale dávají naději. Ježíš nad námi zazáří. Když se držíme Jeho Slova, neexistuje v našich životech žádný kout, který neozáří. Neexistuje žádná temnota, kterou nedokáže pohltit.

Ježíši, vyvedl jsi svůj lid z temnoty zajetí. Vyvedl jsi i mne z temnoty hříchu. Děkuji Ti za naději, kterou v Tobě mám, a to i v temné dny mého života. Veď mě a posilňuj. Jsem Tvá. Amen.

Malá výzva: Temnotu definujeme jako nepřítomnost světla. Začněme naši vánoční studií tím, že doma zapálíme svíčku a při jejím světle se zamyslíme nad dnešními verši.

Týden 1 – Verš k zapamatování:

MV_W1

Týden 1 – Plán čtení:

RP_W1

_________________________________________________________

Materiály k této a dalším studiím jsou k dispozici ke stažení ZDE!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s