Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Proutek z pařezu Jišajova

blogheader_W1D2SOAP_W1D2

“I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.”
– Izajáš 11:1

Baví mě objevovat prolnutí Starého a Nového zákona, a to hlavně skrze studium proroctví. Někdy jsou proroctví složitá pochopit, ale když si přečteme dnešní verše, je nám jasné, že se naplnilo v narození Ježíše (o kterém zase čteme v Matoušovi).

Mesiáš přišel z rodokmene Jišaje, otce krále Davida. Nešlo to jinak. Jedině z rodokmene Davida. Musel naplnit Izajášovo proroctví, a to také Ježíš udělal. Naplnil ho do detailu.

Přemýšlely jste někdy nad tím, jak dnešní verše, které byly sepsány tisíce let před Ježíšovým narozením, popisují Jeho službu na této zemi? Izajáš mluví o Ježíšově moudrosti a Jeho porozumění. Mluví o Jeho síle a moci, poznání a bázni před Hospodinem. Do detailu mluví o tom, že Ježíš je ve svém soudu spravedlivý a zastává se pokorných. Už jen z tohoto seznamu mám husí kůži!

Nebeský Otče, žasnu nad tím, jak vše držíš pohromadě. Odhaluješ mi části Svého zaopatření a svrchovanosti skrze proroctví Izajáše. Pomoz mi pamatovat si, že Ty nikdy nezklameš v naplnění Svých zaslíbení. Amen.

Mala výzva: Přečtěte si dnes nahlas celý Ježíšův rodokmen podle Matouše 1. Soustřeďte se na detaily – jména, které ženy jsou zmíněny, a jakékoliv další věci, které upoutají vaši pozornost.

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s