Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Mesiáš se narodí, aby odpustil náš hřích

blogheader_W1D3SOAP_W1D3

„Proto vám dá znamení sám Panovník:
Hle, dívka počne a porodí syna
a dá mu jméno Immanuel.”
– Izajáš 7:14

Od chvíle, kdy na svět vstoupil hřích, zoufale čekáme na Mesiáše. Nedokážeme udělat nic pro to, abychom se sami zachránili. Krev zvěře, kterou ve Starém zákoně lidé obětovali, stačila pouze na skrytí hříchu, ne jeho smazání. Potřebujeme tedy Dokonalou ovečku – milujícího Spasitele – mocného Mesiáše, který naše hříchy navždy smaže prolitím své vlastní krve.

V dnešních verších nacházíme moře lásky! Izajáš moc dobře věděl, jak varovat a nařizovat Božímu lidu, ale Hospodin si přál, aby také prožili Jeho útěchu. Nařídil tedy Izajáši, aby promlouval slova života – milující slova, která oznámí, že všechny nedostatky jsou odpuštěny, a že už nemusíme bojovat za to, abychom byli očištěni. Boží lid stál před Asyřany, kteří je brali do zajetí… v takové chvíli víc než kdy předtím potřebovali Boží ujištění a útěchu.

Panna porodila dítě. Narodil se Spasitel. Je nám odpuštěno.

Když čtu dnešní verše, zalívají se mi oči slzami. Když se podívám zpět na svůj život bez Ježíše, je neuvěřitelné, že se Bůh rozhodl mě milovat. Nemůžu uvěřit, že Ježíš zemřel za někoho jako jsem já, a že za mě hříchy prolil svou krev. Nezasloužím si to. Mesiáš ale položil svůj život, aby mi – a vám! – dal nový život.

Nebeský Otče, miluješ mě natolik, žes poslal svého jediného Syna, aby zaplatil vysoký dluh za můj hřích. Mé srdce je plné chvály a vděčnosti. Žasnu nad tím, jak Ježíš naplnil všechny a každé proroctví vyřčeno lidmi mnoho let před jeho narozením. Děkuji, žes spasil mou duši a dal mi víru skrze Své mocné Slovo. Amen.

Mala výzva: Buďme záměrné ve stavění našich Vánoc kolem Ježíše. Vytvořte během Adventu nějaké vánoční ozdoby, které nesou Ježíšovo jméno. Pokud dnes chcete jít ještě o něco hlouběji, udělejte si čas a vyhledejte všechna proroctví, která se naplnila v narození Ježíše.

__________________________________________

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s