Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Pro Hospodina není nic příliš malé

blogheader_W1D4SOAP_W1D4

„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody,
z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,
jehož původ je odpradávna,
ode dnů věčných.“
– Micheáš 5:2

Dnešní proroctví prohlašuje, že se Mesiáš narodí v Betlémě – pravděpodobně to nejméně vhodné místo, které si Bůh mohl vybrat! V Micheáši se píše, že Betlém Efratský je malé městečko – dokonce tak malé, že podle našich lidských očekávání bychom nikdy nečekali, že se v něm narodí Mesiáš.

Betlém („dům chleba“) se v Písmu objevuje hned několikrát. Ráchel, Jákobova žena, zemřela a byla pochována poblíž Betléma, při porodu Bejamina (Genesis 35:16-20). Betlém je také město, do kterého dorazila Noemi společně s Rút, a kde se Rút provdala za Boáze. Je to také rodné město krále Davida. Nejpodstatnější ale je, že Židé věděli, že odtud má vzejít Mesiáš (Jan 7:42).

Bůh si vybral malé městečko Betlém jako místo, kde se narodí Král Židů. My bychom čekali, že Syn Boží přijde do velkého města jako byly Atény nebo Jeruzalém, ale On si vybral skromné místo v Betlémě. Bůh si vybral to nedůležité, malé a neočekávané.

To je jedna z věcí, které mám na Bohu moc ráda. On dokáže cokoliv s kýmkoliv a kdekoliv. Možná se i vy cítíte jako Betlém, příliš malé na to, aby si vás Bůh mohl použít. Možná se bojíte jít za snem, který vám Bůh dal na srdce, protože se obáváte, že je pro vás život až příliš velký. Když Ho necháme, použije si nás Bůh úžasným způsobem. Jediné, co k tomu potřebuje, je naše ochotné srdce. On zvládne ten zbytek. Povede nás a posilní, abychom dokázaly všechno, co pro nás připravil.

Nebeský Otče, vybral sis nečekané, abys zostudil pyšné. Vybral sis ty slabé na tomto světě, abys zostudil ty silné. A vybral sis to ponížené a pokorné, aby se nikdo nikdy nemohl chlubit ničím kromě Tvé přítomnosti. Chválím Tvé jméno, protože ty se nezajímáš, jestli jsme ponížené nebo vysoko postavené… Ty si použiješ kohokoliv, kdo je připraven Tě poslechnout. Amen.

Malá výzva: Vyhledejte Betlém na mapě a pokuste se o něm přes Internet naučit více věcí. Pokud se vám bude chtít, můžete se pokusit porovnat starověké město Betléma s moderním městem dnešní doby.

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s