Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Náš král přináší spásu

blogheader_W1D5SOAP_W1D5

„Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený,
jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“
– Zechariah 9:9

Dnes čteme o dalším proroctví ze Starého zákona, které bylo naplněno. Nejen, že nám to napomáhá k celkovému porozumění Bible, dokonce nám to pomáhá uvědomit si, že Bůh měl celou dobu záměrný plán. Bible není pouhou sbírkou náhodných příběhů – od začátku až do konce je popisem úžasného Božího plánu, který přivedl lidstvo k Ježíši a tedy ke spasení.

Co se mi na dnešních verších líbí nejvíc je, že jsou jednoduchou, ale zároveň přesnou, definicí radosti. Radost nestojí na okolnostech. Nestojí na lidech, na penězích, majetku nebo schopnostech. Nemá co dočinění s emocemi nebo náladou. Radost je něco, co nám nikdo nemůže vzít, protože je hluboce zakořeněna na kříži, v Ježíšově oběti za nás. Radujeme se, protože máme věčný život. Radujeme se, protože nám Ježíš skrze kříž odpustil všechen hřích. Radujeme se, protože nám byla vtisknuta pečeť Ducha svatého. Jsme vykoupené, jsme osvobozené a máme nový život. Radujme se a propukněme v hlahol!

Někdy žijeme nebo procházíme obdobím, které z nás vysává energii a život. Poslední, na co máme pomyšlení, je radost. Nesmějeme se a necítíme se šťastné. Nevím, čemu zrovna čelí každá z vás, ale pamatujme si – i uprostřed rokle šeré smrti můžeme najít radost. Radost nacházíme v tom, kým Bůh je a co Ježíš učinil a dokonal na kříži. Nic na světě nás o toto nedokáže okrást.

Abba, Otče, pomoz mi nezapomínat, že Tvá radost je mou silou. Chválím Tě za radost, kterou mám v sobě díky tomu, že se za mě Ježíš obětoval na kříži. Chválím Tě, protože neexistují žádné okolnosti ani lidé, kteří by mi Tvou radost mohli v životě vzít. Amen.

Malá výzva: Pojďme dnes propuknout v hlahol! Běžte zpívat koledy s přáteli, nebo si doma pusťte nahlas vánoční hudbu o narození Krista. Ať už je váš hlahol jakýkoliv, kéž vám dělá radost a vede vás k hlubší chvále!

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s