Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Příprava Jeho příchodu: Nebeské království se přiblížilo – Jan Křtitel

blogheader_W3D2SOAP_W3D2

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“
To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše:
‚Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘
– Matouš 3:2

 “Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým” (Lukáš 1:15). Už před narozením se Jan Křtitel radoval v Kristu Ježíši, stejně jako během své služby na zemi. Jan Křtitel měl úžasnou výsadu představit Mesiáše celému židovskému národu.” – Warren Wiersbe

To byl pro Jana začátek. Když vyrostl v muže a kázal v divočině, jeho poselství přicházelo od Ducha Božího. Bylo to jednoduché, ale zároveň neuvěřitelné poselství: “Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.” A nebeské království je nablízku i dnes.

Jan Křtitel měl poslání a byl mu zavázán celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší. Vše opustil a šel žít do divočiny. Opustil veškeré pohodlí. V Matoušovi se píše, že na sobě měl šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel (Matouš 3:4).

Čeho jste ochotny se vzdát za záměrem šíření Božího poselství lásky a odpuštění? Kterého pohodlí ve svém životě – jestli vůbec nějaké – jste ochotny se vzdát za účelem sdílení Ježíše? Bůh pro vás na této zemi připravil práci. Jste naplněny výmluvami k neuposlechnutí Jeho poslání? Nebo jste jako Jan, plně zavázané k čemukoliv, k čemu vás povolává?

Nebeský Otče, pomoz mi být odvážná a statečná. Pomoz mi poslechnout Tě celým svým srdcem. Chci se naplno zavázat k práci, kterou jsi pro mně připravil. Pokud chceš, abych se něčeho vzdala za účelem naplnění Tvé vůle, dej mi porozumění. Připomínej mi, že ve Tvých rukou není nic zbytečné, a že Ty mi dáš vše, co potřebuji. Amen.

Malá výzva: S kým byste dnes mohly sdílet dobrou zprávu Ježíše Krista? Ať už je to pozvání někoho známého na vánoční bohoslužbu, sdílení povzbudivého verše z Bible s kamarádkou, nebo usmání se na cizího člověka na ulici – hledejme dnes kreativní způsoby, jak zářit pro Ježíše!

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s