Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Příprava Jeho příchodu: Dáš mu jméno Ježíš – Marie

blogheader_W3D3SOAP_W3D3

“Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.”
– Lukáš 1:30-31

Vždy, když čtu tuhle pasáž z Bible, snažím se zamyslet nad tím, jaká Marie byla… a vždy dojdu ke stejnému závěru: byla to pozoruhodná, nevšední mladá žena. Dokážete si její situaci představit? Marie je doma a najednou se jí zjeví anděl! Nevím, jak vy, ale já bych asi spadla.

Co o Marii tedy vůbec víme? Podle tehdejší židovské tradice se většina křesťanských historiků domnívá, že jí bylo kolem 15-16 let, když porodila Ježíše. Byla ze zbožné rodiny pocházející z rodu krále Davida a Písmo znala zpaměti. Její modlitba, která je zapsána v Lukášovi 1:46-55, cituje více než deset referencí ze Starého zákona. Věděla, že Bůh zaslíbil Mesiáše, který zachrání Jeho lid. Všechna proroctví znala zpaměti. Věřila.

Nejen, že setkání s andělem změnilo její život, změnilo také život každého člověka kdy žijícího na této zemi. Co měla v té chvíli na mysli? Najednou jí anděl sděloval zprávy, které nikdy nečekala, že uslyší – ponese dlouho očekávaného Mesiáše. Bude matkou syna a dá mu jméno Ježíš, Spasitel, Zachránce, Vykupitel.

Když nadešel čas, Marie byla připravena. Ve víře zareagovala na neočekávanou, úžasnou situaci, která byla naprosto mimo její kontrolu. Bůh ji povolal a ona odpověděla, i když neznala všechny odpovědi a neměla vše promyšlené. Jste připravené na Boží povolání do vašeho života? Když vám Bůh dá úkol, zareagujete vírou nebo nevírou?

Nebeský Otče, pomoz mi překonat mou nevíru. I když ne vždy rozumím tomu, co po mě žádáš, pomoz mi věřit a spoléhat se na to, že Ty mi vždy dodáš víc, než potřebuji. Amen.

Malá výzva: Vytvořte pár přání/pohlednic s Ježíšovým jménem a dnešními verši. Rozdejte je mezi přátele a sousedy, který Ježíše osobně neznají.

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s