Přibliž se, Studie

Úvod do studie: Přibliž se

Uvod do studie

“Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.”

Jaké zaslíbení! Nejen, že nám Bůh zaslibuje, že když Ho budeme hledat, najdeme Ho, ale také, že se k nám přiblíží.

To je cílem těchto šesti týdnů: přiblížit se Bohu. Nejen to, ale také se učit metodám a praktickým věcem, které nám pomohou přibližovat se Mu víc a víc v našem každodenním životě.

Boží Slovo je hlubokou studnou pokladů. Ať už ho studujeme jakkoliv dlouho, ať už si myslíme, že ho známe jakkoliv dobře, Boží Slovo nikdy nevyschne a vždy je něco dalšího, co nás může naučit. Neustále nás inspiruje, dává nám pokyny a povzbuzuje nás, ale musíme vědět, jak na to.

Během této studie prozkoumáme Žalm 19, který vypráví o vlastnostech Božího Slova. Zároveň budeme číst i další texty a pasáže, které nám pomohou porozumět, jak Bůh využívá svého Slova v našich životech a jak nás skrze něj proměňuje, zevnitř navenek. S Žalmem 19 jako záchytným bodem se naučíme nové důležitosti a významu studia Božího Slova.

Každý týden se budeme vracet k veršům Žalmu 19. Nejen, že ho budeme opakovaně číst, ale dokonce se část tohoto Žalmu naučíme zpaměti. Boží Slovo by se nemělo číst jen jednou, protože čím častěji se k určité části vracíme, tím více nás toho učí.

A to není vše! Jako vždy budeme mít na našem blogu další zamyšlení. Společně se ponoříme do studijní metody SOAP, kterou v našich studiích využíváme, a naučíme se, jak studovat Boží Slovo a jak jej aplikovat do našich životů.

Svaté Písmo je živé a mocné, ale potřebujeme disciplínu a oddanost k tomu, abychom mu porozuměly. Pojďme do toho společně, a rozhodněme se ze studie Božího Slova udělat prioritu v našich životech.

Čas, který věnujeme Bohu, není nikdy marný.

Kéž se plně oddáme studiu Jeho Slova s úmyslem a záměrem. Nebudete toho litovat!

_______________________________________________________________________________________

Těšíme se na začátek studie už PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ!

Square1

Studijní deník si můžete stáhnout ZDE.

Hledáte online skupinku, ve které byste mohly studovat společně s dalšími ženami? Naši studijní skupinku můžete najít zde!

Nevíte, co znamená SOAP? Zde můžete najít více informací!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s