Přibliž se

Studijní metoda SOAP

Věříme, že Boží Slovo je mocné a živé. Jsme přesvědčené, že slova Písma jsou účinná a významná v jakékoliv historické době a v jakékoliv kultuře světa. Ale také víme, že Bible byla napsána určitým posluchačům konkrétní kultury v konkrétní době. Abychom dokázaly Písmo správně vyložit a pochopit, potřebujeme znát kontext a kulturu, ve které bylo původně napsáno.

Během studie Bible využíváme studijní metody SOAP. SOAP je anglická zkratka a znamená S-Slovo, O-Postřehy, A-Aplikace, P-Modlitba. Je jedna věc prostě číst Boží Slovo. Když s ním ale začneme spolupracovat a záměrně se pozastavovat k zamyšlení nad ním, začnou na nás z jeho stran vyskakovat různé pravdy. Studijní metoda SOAP nám pomáhá hlouběji studovat Písmo a vnímat více, než kdybychom si prostě četly verše. Pomáhá nám nebýt pouze posluchači, ale také podle něj jednat (Jakub 1:22).

Každý náš Plán čtení je sestaven tak, že čteme určitý úryvek z Písma a poté studujeme pouze pár veršů z něj. Vytváříme tak studie proto, že jsme přesvědčené, že taková studie nám pomáhá lépe porozumět a aplikovat Boží Slovo v našich životech.

Studijní metoda SOAP se skládá z těchto čtyř kroků:

1. Slovo. Přepište přečtené verše alespoň jednou. Zpomalte a zkopírujte text a plně se soustřeďte na to, co píšete. Doporučujeme přepsat text několikrát.

2. Postřehy. Opatrně a úmyslně pozorujte vybraný text. Čeho si všímáte? Komu byly tyto verše původně napsány? Komu je autor píše? Jaké kulturní aspekty zde hrají roli? Obsahuje vybraný text slova nebo témata, která se opakují? 

3. Aplikace. Poté, co pasáž pozorně prostudujete, určete hlavní poselství či pravdu textu. Jak můžete tuto pravdu aplikovat do svého života? Jak vás dnes ovlivní?

4. Modlitba. Modlete se Boží Slovo zpět k Bohu! Pokud vám během ztišení a studie něco ukázal, modlete se za to. Vyznejte hřích, na který vás Bůh upozorňuje. Promodlete vybranou pasáž Písma.

Nejdůležitější součástí studijní metody SOAP je vaše vlastní spolupráce s Božím Slovem a aplikace do vašeho vlastního života. Boží Slovo je mocné a živé. Čas v něm a jeho studií není nikdy promarněný. Udělejte si ve svém každodenním životě čas na jeho pozornou studii a začněte se učit pravdy o Božím charakteru a Jeho srdci pro tento svět.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s