Přibliž se, Studie

Boží zákon je dokonalý

Hospodinův zákon je dokonalý,
udržuje při životě.
Hospodinovo svědectví je pravdivé,
nezkušený jím zmoudří. 
Hospodinova ustanovení jsou přímá,
jsou pro radost srdci.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
dává očím světlo. 
Hospodinova bázeň je čistá,
obstojí navždy.
Hospodinovy řády jsou pravda,
jsou nejvýš spravedlivé,

Žalmy 19:8-10

Pokud se přiblížíme Bohu, zaslibuje nám, že se přiblíží k nám. Jeho Slovo je dokonalé, pravdivé a spravedlivé. Pojďme společně začít další týden učení se, jak studovat Bibli.

Dnes budeme pokračovat v soustředění se na postřehy a pozorování. Čím déle text pozorujeme, tím přesnější bude náš výklad i aplikace. Tento krok v naší studii Bible je tak důležitý, že se na něj budeme soustředit ještě nějakou dobu a naučíme se různým užitečným nástrojům a pomůckám.

Dnešní čtení je z Žalmu 19. Při svém ztišení zakroužkujte všechna přídavná jména, která popisují Boží Slovo. Pak tato slova vypište do seznamu pod bodem “Postřehy”.

Poté podtrhněte všechna slova, která popisují, jak Boží Slovo působí. Vypište jej do dalšího seznamu pod bodem “Postřehy”.

Čeho si mezi těmito slovy a frázemi všímáte?

Je pojmový obsah těchto slov pozitivní nebo negativní?

Co tato slova vystihují v situaci, ve které se zrovna v životě nacházíte?

K dalšímu kroku budete potřebovat slovník – ať už fyzickou knihu nebo internetový. Ke každému slovesu, které popisuje, jak Boží Slovo působí, vypište jeho význam či definici.

Co všechny tyto definice spojuje? Co mají společného? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Prozatím se nesoustředíme na výklad či aplikaci, ale dnes můžete vzít, co jste se naučily o Božím Slově, a vymyslet, jak byste krátce vlastními slovy popsaly vlastnosti a charakteristiku Božího Slova.

Chvalme Boha za Jeho živé Slovo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s