Přibliž se

Jak na těžké pasáže

Už vás někdy čtení Bible odradilo, protože jste narazily na některé z jejich těžších pasáží? Pokud ano, nejste samy. Dokonce i Petr řekl: “Některá místa jsou v nich [listech apoštola Pavla] těžko srozumitelná…” (2. Petrův 3:16).

Když budete Bibli číst dost dlouho, narazíte na přesně taková místa i vy. Někdy jsou těžko srozumitelná díky formulace, a jiná proto, že jsou tak hluboko zakořeněná v antické historii, že jsou pro nás matoucí. Jindy Písmu nerozumíme proto, že Boží úmysly nejsou stejné jako ty naše (Izajáš 55:8), a jindy proto, že se nám nelíbí, co sdělují – v cestě nám stojí pýcha nebo jiný hřích.

Všechny máme určité pasáže Písma, které nás znepokojují. Proto doufám, že vás dnešní slova povzbudí. Začněme dnešek pár slovy varování.

Dejme si pozor na Google

Když jde o porozumění těžkých pasáží Bible, není Google vždy odpovědí. Nedokáže nám říct, zda je určitý článek nebo určitá webová stránka biblicky správná. Google řadí stránky podle toho, co je nejoblíbenější a myslím, že už všechny víme, že co je nejoblíbenější není vždy dobré. Nehledejme tedy odpovědi na těžké pasáže Písma přes Google, a už vůbec ne bez toho, aniž bychom se poté poradily s důvěryhodným zdrojem.

Dejme si pozor na studijní Bible  

Osobně mám studijní Bible moc ráda, ale buďme si vědomy toho, že poznámky v nich jsou napsány lidmi, ne inspirované Bohem. Existují skvělé studijní Bible, ale existují také takové, které se vyhýbají určité teologii. I když mohou být úžasnou pomocí a zdrojem při studiu Božího Slova, jejich poznámky a články nejsou Boží Slovo samotné. Buďme tedy moudré při výběru studijní Bible.

Dejme si pozor na lidské pocity

Nenechme naše emoce či pocity řídit, co je pravda a co ne. Nespoléhejme se na to, jak se cítíme, když přijde na Boží charakter a náš hřích. Lidské pocity jsou často zavádějící. Někdy určitá pravda automaticky nepřivodí pozitivní emoce. Snažíme se být věrnými následovníky Krista a věrnými správci pravdy Božího Slova – odevzdejme tedy naše emoce Bohu, když narazíme na část Písma, které s sebou přinese pocit hněvu, smutku, zmatení, bolesti či strachu.

A teď k tomu, jak na těžké pasáže Písma.

Bible jako vlastní komentář

Když narazíme na těžce srozumitelnou pasáž, zkusme si vzpomenout nebo najít jiné pasáže, které by mohly osvětlit tu, které nerozumíme. Takovému stylu výkladu, kdy necháváme Písmo vyložit Písmo, se říká „analogie víry“. Když najdeme těžkou pasáž, nesnažme se ji vyložit na úkor té, která je jasně srozumitelná. Pokud je určitý oddíl těžce srozumitelný, hledejme takové oddíly, kterým porozumíme jednoduše.

Jednoduše řečeno, využívejme jasných pasáží k výkladu těžkých.

Zde je příklad:

Janovi 1:1 se píše: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“

Kdo nebo co je „Slovo“? Ve verši 14 se dozvídáme: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Když bychom pokračovali ve čtení první kapitoly Jana, zjistily bychom, že Slovo přišlo žít mezi námi, a že jeho jméno bylo Ježíš. Díky tomu můžeme usoudit, že Slovo ve verši 1 byl Ježíš.

Zkouška času

V naší studii Bible bychom měly využívat materiály, které nejsou nejnovější. Některé z nejlepších zdrojů jsou komentáře, knihy či články sepsány před stovkami let. Podstoupily zkoušku času a byly sepsány lidmi, kteří se studii Bible a jejímu výkladu věnovali celý svůj život.

Diskuze

Doufám, že jste součástí biblicky důvěryhodného sboru, kde se můžete zeptat svého pastora nebo jiných vyspělých křesťanů na pasáž, se kterou možná bojujete. Popovídat si s někým a slyšet jejich názor na určitý oddíl Bible může být velmi nápomocné. 

Těžkých pasáží se nemusíme bát, ani je nemusíme přeskakovat. Bůh se nám chce dávat poznat, a proto nám dal své živé Slovo. Když budeme ochotné dát do toho všechno, porosteme v naší znalosti Boha, a také v našem osobním vztahu s Ním. On za to stojí.

S pohledem na Ježíši,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s