Přibliž se

Kulturní a historické pozadí

Každá kniha Bible byla sepsána na konkrétním místě, během konkrétní doby, konkrétním autorem, pro konkrétní lidi či konkrétního člověka, kteří byli součástí konkrétní kultury. Bible a vše v ní je součástí historie. Prozkoumání historického kontextu nám může pomoct k hlubšímu, ucelenějšímu porozumění, co vlastně studujeme.

Když známe odpovědi na otázky „kdo, kdy, kde, jak a proč“, určité oddíly Písma se mohou zdát jasnější. Vždy bychom se při čtení Bible měly ptát na následující:

  • Kdo je autorem tohoto textu?
  • Co o tomto autorovi víme?
  • Kdy byla tato biblická kniha sepsána?
  • Co se v té době dělo v autorově životě, ale také v životech těch, pro které tuto knihu psal?
  • Kdo byl původním publikem / čtenářem?
  • V jaké kultuře tito lidé žili?
  • Proč byla tato kniha sepsána, co bylo jejím záměrem?

Tyto otázky mohou být nápomocné jak při čtení určitých biblických knih, tak i při zkoumání určitých postav v Bibli či událostí, o kterých Bible mluví.

Uvedu pár příkladů. 

  1. Když čteme o Farizejích, bylo by dobré o nich něco vědět. Proč byly jejich pravidla tak přísná? Proč byla jejich nenávist vůči Ježíši tak silná? 
  2. Když čteme o určitém městě, bylo by dobré vědět, kde se nacházelo, jaká byla jeho ekonomie, náboženství a politická situace.
  3. Když čteme o určité události, zjistěme prvně, jak začala. Proč byla důležitá? Jak se slavila?

Udělejte si chvíli čas a zodpovězte tyto otázky ve vztahu k dnešnímu čtení z Matouše 4:1-4.  

Až je zodpovíte, zamyslete se: pomáhají vám k zjištění autorova tématu či sdělení? Pokud ano, co jste zjistily? 

Všechny tyto odpovědi se dají jednoduše nalézt v dobrém biblickém slovníku či encyklopedii. Trochu historického průzkumu nám obohatí studii Bible a pomůže nám porozumět důležitosti určitých témat či slov, přesně podle toho, co původně znamenaly, když je prvně slyšelo původní obecenstvo. Pomůže nám také vyložit si Bibli správně. Když víme, jaký záměr měl autor k sepsání určitého textu, můžeme pak určit pravdu, kterou chtěl svými spisy sdělit publiku. Nezapomínejme, že Bůh si strategicky vybral každého autora, jehož slova dnes čteme v Písmu. Pán Bůh je hlavním Autorem Bible, a každá stránka Písma je sdělením o Jeho pravdě.

S pohledem na Ježíši,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s