Strach a úzkost

Překonejme strach z lidí

Při čekání na konec plaveckého tréninku svého bratra seděla má dcera tiše. Koukala totiž na stará videa s nahrávkami Billyho Grahama a poslouchala jeho rozhodný hlas a silná slova. Oznámení jeho smrti zaplavilo ten den ráno všechny národní zpravodajské kanály a rádia a ona chtěla vědět, kdo tento velký Boží muž byl.

Po nějaké době a očividně plná emocí už nevydržela být potichu a se slzami kutálejícími se jí po tváři opatrně zašeptala…

“Byl laskavý, ale nebál se.”

Jeho laskavost se zdála jako daná, nezpochybnitelná. Tu očekávala. Ale nebojácnost, s jakou jasně a odvážně mluvil o evangeliu, na ni evidentně udělala velký dojem a dojala ji.

V devíti letech už zakusila, co je to strach z lidí, z toho, co řeknou nebo udělají. Ať už se to týkalo její postavy nebo momentu, kdy se někoho odvážně zastala na hřišti – právě skrze tyto situace poznala, že svět se k pravdě nestaví vždy vřele a s otevřenou náručí. I já jsem to mnohokrát zakusila.

Strach z lidí mě přesvědčil, že je lepší mlčet ve chvílích, kdy jsem měla něco říct.

Kvůli němu jsem pochybovala a otálela ve chvílích, kdy jsem měla být rozhodná a zakročit.

Donutil mě říct “ano”, když jsem měla říct “ne”.

Dohnal mě k tomu, abych v něčem pokračovala za každou cenu, i když jsem se měla naopak zastavit a ztišit.

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, 

kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

  • Přísloví 29:25

Kdo však doufá v Hospodina…

I když má dcera v minulosti zažila strach z lidí, dnes věří, že existuje Ten, který je nade vším. Ten, který je větší. Ví, že dostala dar, který je příliš cenný na to, aby si ho nechala pro sebe. A je odhodlaná, že nenechá strach, aby jí nadále stál v cestě.

Chybí vám víra, žijete ochromené strachem z lidí?

  • PamatujteBohu můžeme důvěřovat. „Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ – Židům 13:6 
  • Vyznávejte jakýkoliv nesprávný strach. „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“ – Skutky 5:29
  • Zaměňte strach z lidí za bázeň před Bohem. Bázeň před Hospodinem vede k životu; nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.“  – Přísloví 19:23

Následujícího rána se má dcera vzbudila s novým odhodláním. V Božím Slově nalezla sílu a poté, co zastrčila svoji růžovou Bibli do školního batohu, vyrazila ze dveří. Nejspíš nebude mluvit k masám lidí na stadiónech jako pan Graham, ale ve školním autobuse může být jeden nebo dva spolužáci, kteří o Bohu nikdy neslyšeli. A dnes, skrze Boží sílu a velkou dávku svatého odhodlání, u ní víra přemohla strach.

Co kdybychom se dnes obávaly Boha namísto lidí a odmítly se strachovat o cokoliv na světě právě proto, že víme, že Bůh je s námi, stojí při nás a my jsme jeho dětmi (viz Římanům 8)?

Co kdybychom se dnes, vyzbrojené Boží silou a velkou dávkou svatého odhodlání:

Nebály říct, co je pravda. 

Udělaly krok víry. 

Řekly ne hříchu. 

Ztišily se a důvěřovaly.

V jeho náruči a péči jsme v bezpečí, drahé ženy. 

O co vás dnes Bůh žádá, abyste s vírou udělaly?

Drahý Otče, ať jednou může i o nás být řečeno “byla laskavá, ale nebála se…”

U Jeho nohou,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s