Strach a úzkost

Strach nemít věci pod kontrolou

Už od mládí jsem bojovala se strachem ve chvílích, kdy jsem neměla věci pod kontrolou. Myslím, že semínko tohoto strachu ve mně bylo zaseto, když se moji rodiče rozvedli. Když jsem viděla, čím vším si musela moje maminka jakožto matka-samoživitelka projít, začala jsem chtít mít svůj život pod kontrolou natolik, abych nikdy nemusela být na nikom závislá. V mých naivních myšlenkách jsem si myslela, že pokud nebudu na nikom závislá, nebudu zranitelná, a tudíž mi nemůže být ublíženo. 

Tento strach, že nemám věci pod kontrolou, se mě nepustil během všech fází mého života. Ať už se jednalo o to, na jakou vysokou školu mám jít, koho si vzít za manžela, jakou dělat práci anebo jak vychovávat mé děti. Strach z toho, že nemáte věci pod kontrolou, může být někdy velmi ochromující – třeba když přemýšlím nad tím, jaký svět „zdědí“ mé děti. Svět střelby na školách, terorismu, sebevražd, drog, rozdělení, chaosu, nemocí, sporů, bezpráví a úpadku pravdy.

Tolik věcí v životě je mimo naši kontrolu. Je toho dost na to, aby nás to dostalo do kolen.

Což je přesně to, kam se potřebujeme dostat: na kolena a modlit se. 

V Lukášovi 12:22 nám Ježíš láskyplně připomíná, že strachovat se není odpovědí. Nemáme si dělat starosti o každodenní otázky, jako co budeme jíst nebo co si oblečeme. Ježíš ukazuje na Jeho stvoření nejen proto, aby nám řekl, že se nemáme strachovat a dělat si starosti, ale také proto, aby nám pomohl vidět Jeho lásku v praxi. Nemějte starost. Proč? Protože Bůh se stará o havrany, obléká je a sytí je. Co teprve vy? Jste pro Boha mnohem důležitější a cennější než havran. Pokud On dělá tohle všechno pro ně, zamyslete se nad tím, kolik toho poskytuje vám ve vašich životech!

Musím být upřímná a říct, že nejsem 100% osvobozena od svého strachu, když nemám věci pod kontrolou. Ale během let jsem se naučila několik moudrých principů, které bych s vámi teď ráda sdílela. Tyto principy plné Jeho pravdy mi pomohly vyhrát mnoho mých bitev se strachem a modlím se, aby stejně tak pomohly i vám. 

1. Vzdejme se: My nejsme Bohem.

2. Modlitba: Místo strachování se modleme.

3. Hlasme se k Boží pravdě: Boží Slovo je mocné a živé!

4. Proměňme Boží pravdu v činy: Nezůstaňme pouze u čtení, žijme Jeho pravdu a uvádějme ji v našich životech do praxe!

5. Důvěřujme Bohu: On je dobrý, miluje nás, stojí při nás, chrání nás a nikdy nás neopustí.

6. Vyvyšujme Jeho království nad tím naším: Naše životy nejsou o nás, o našich malých královstvích, ani o naší slávě.

7. Posilujme naši víru, ne naše obavy a starosti: Krmme to, co chceme, aby rostlo!

8. Poznejme rozdíl mezi potřebami a touhami: Bůh neříká, že naplní všechny naše touhy, ale říká, že se postará o všechny naše potřeby. Věřme tomuto Jeho slibu.

Zaměřme se dnes na tuto pravdu: Nestrachujte se o svůj život. I když třeba nerozumíte tomu, co Bůh dělá, rozhodněte se mu místo obav důvěřovat.

A pamatujte, tento svět není naším domovem, máme nebeské království, na které se můžeme těšit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s