Strach a úzkost, Studie

Když se zdá, že se Bůh odmlčel (překlady studie Strach a úzkost)

Kniha Malachiáš zaznamenává Hospodinova poslední slova, než se na 400 let odmlčí. Jeho vyvolený a milovaný lid od Něj po čtyři staletí neslyšel jediné slovo. 

Boží mlčení bylo pro lid, který byl zvyklý slýchat Jej pravidelně, neuvěřitelně těžké. Bůh však měl pro své mlčení důvod. Židé překonali Hospodinovo mlčení pochybujíce o jeho laskavosti a o tom, zda Mu na nich stále ještě záleží, ale upínali se k Malachiášovým posledním slovům plným naděje. 

I já jsem ve svém životě prožila mnoho období, kdy se Bůh odmlčel. Tato období byla bolestivá, matoucí, plná beznaděje a temnoty. Přesto jsem se však v takových chvílích upínala k Božím zaslíbením, která zrcadlí jeho laskavost a věrnost. Naučila jsem se Mu důvěřovat, i když mlčí. 

Lid mé rodné země, Itálie, zavrhl Boha už dávno (podobně jako Židé) a z jejich chval a uctívání se stal jen rituál a zvyk. Jsem ale přesvědčena, že Hospodin má v plánu vykonat v mé zemi neuvěřitelné věci, které nás přiblíží Jeho království. Dnes se ale zdá, že Bůh mlčí. Já sama jsem však zažila, jak mocně konal v mém životě a srdci právě v obdobích mlčení, takže jsem rozhodnutá věřit, že stejně tak koná i pro lid mé země.

Boží mlčení pro nás může být velmi odrazující, ale nemusíme ztrácet naději. Můžeme Bohu připomínat, že chceme slyšet Jeho hlas a zároveň Mu důvěřovat i během Jeho mlčení. 

Slunce znovu vyjde, Bůh pošle posla a svět uvidí Světlo!

V Něm, 

________________________________________________________

Pomozte nám šířit naše překlady po celém světě a pošlete tento příspěvek svému kazateli, misionářům, které vaše církev podporuje, anebo komukoliv z vašich přátel a známých, kteří bymohli z našich studií mít užitek. 

Pojďme SPOLEČNĚ šířit Boží Slovo do všech koutů světa

Překlady naší studie Strach a úzkost můžete najít tady: PŘELOŽENÉ MATERIÁLY KE STUDII STRACH A ÚZKOST

Studie je k dispozici v následujících jazycích:

– afrikánština
– angličtina
– arabština
– barmština
– bulharština
– čeština
– francouzština
– hausa
– holandština
– indonéština
– italština
– japonština
– maďarština
– němčina
– polština
– portugalština
– rumunština
– řečtina
– slovenština
– slovinština
– swahili
– španělština
– tagalog
– tradiční čínština
– vietnamština
– zjednodušená čínština

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s