Strach a úzkost

Jsme v boji

Četly jste někdy knihu Rady zkušeného ďábla od C. S. Lewise? Pokud ne, tak si ji určitě přečtěte. Je to jedna z mých nejoblíbenějších knížek.

Ve smyšleném příběhu odhaluje C. S. Lewis čtenáři prostřednictvím dvou hlavních postav – Zmarchroba a Tasemníka – temný duchovní boj, se kterým se každá z nás denně setkává. Kniha se skládá ze 31 dopisů, které Zmarchrob píše svému synovci Tasemníkovi. V nich ho učí, jak pokoušet lidské bytosti a bránit jim, aby se stali křesťany. 

I když se nám o tom někdy nechce mluvit, nebo dokonce přemýšlet, boji s pokušeními se nevyhneme. V tomto boji jsme každičký den. Rady zkušeného ďábla tento boj objasňují. Odhrnují jakousi duchovní “oponu” a umožňují nám vidět tu neviditelnou válku, která zuří všude kolem nás.

  • Dobro versus zlo 
  • Svoboda versus strach 
  • Boží Pravda versus Satanovy lži

Tento boj zuří od počátku věků až do dnešního dne. Neztrácejte však naději. Během dnů, kdy máte pocit, že se utápíte v moři strachu, si vzpomeňte na Ježíše, který zemřel na kříži a Jeho smrt vám zajistila vítězství nad vaším nepřítelem! Díky Ježíši již nejste obětmi strachu, ale vítězíte nad ním! 

V 1. Petrově 5 nám Petr klade na srdce, abychom byly vůči tomuto boji ostražité. Nemáme žít ve strachu z něj, ale máme si uvědomit, že existuje. Ďábel je popisován jako řvoucí lev, který obchází kolem a hledá ty, které může pohltit. Tento popis nám byl dán, aby nás na nebezpečí stále probíhajícího duchovního boje upozornil a abychom si uvědomily, že musíme své životy žít v ostražitosti a se sebeovládáním.

Rozpoznat duchovní boj je prvním krokem k vítězství. 

Dalším krokem je pak modlitba a Boží Slovo.

V Matoušovi 4 vidíme, jak Satan útočí na Ježíše skrze pokušení. Z jakési ptačí perspektivy získáváme z této bitvy cennou lekci, když vidíme, jak Ježíš útoky odvrací. Satan vrhá na Ježíše jedno pokušení za druhým a On s ním vždy bojuje pravdou z Písma, z Božího Slova. A my bychom měly bojovat úplně stejně. 

Mé milé, zapomněly jsme na moc Božího Slova? Je to právě skrze modlitbu a Boží Slovo, jak můžeme vyhrát tyto bitvy. Je třeba upnout naši mysl k pravdě, k Písmu a zpět na Ježíše.

Ježíš za nás nezemřel na kříži proto, abychom žily své životy ve strachu, ale ve svobodě! 

On nás vybavil zbraněmi, které pro náš boj potřebujeme – mocí Ducha svatého a Jeho živým Slovem! Musíme si uvědomit, že jsme ve válce, a pak budeme schopné útoky lépe odvracet. Je třeba si uvědomovat, že Satan stále útočí, zároveň se ale musíme rozhodnout nežít ve strachu. V tom je třeba nalézt rovnováhu. Víme, že ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě (1. Janův 4:4)! Mé milé, nejste ve svých bojích samy, ani na jednu jedinou vteřinu. Bůh je vždy s vámi!

A pamatujte, Satan a Bůh si nejsou rovni. Satan a jeho moc je omezená, zatímco Bůh a jeho moc je neomezená.

Takže příště, až se budete nacházet uprostřed nějakého boje, udělejte následující:

  1. Buďte upřímné a přiznejte, že jste v bitvě; nazvěte ji pravým jménem. Pojmenováním ubíráte na její síle. 
  2. Modlete se a proste Boha o pomoc. Buďte ve svých modlitbách upřímné. Bůh nám touží pomáhat. 
  3. Čerpejte sílu, vhled a moudrost z Božího Slova. Bůh k nám skrze své Slovo promlouvá. Čtěte a zapamatujte si Jeho zaslíbení. 
  4. Chvalte a vyvyšujte Ho i uprostřed bouře. Vaše okolnosti se tím možná nezmění, ale zaměření vaší pozornosti ano. Náš Bůh je větší než jakákoliv bouře, které čelíme.

„Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ Jan 16:33

Drahé ženy, nikdy nezapomínejme na to, že sloužíme vzkříšenému Králi, který bojoval za nás a zvítězil! On přemohl svět!

Jakým způsobem jste viděly Boha působit ve vašem životě a pomoci vám zvítězit v nějakém boji?

Milujme Boha nesmírně!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s