Strach a úzkost

Bůh má vše pod kontrolou

Dříve jsem byla závislá na tom, mít věci pod kontrolou a nyní se z toho léčím a zotavuji. Možná je to něco, s čím také bojujete, nebo jste bojovaly. Touha po kontrole může v našich životech být často zdrojem strachu a úzkosti. Jsme až posedlé naším vzděláním, kariérou, rodinou, tělesnou kondicí, financemi nebo jinými věcmi. Pokud se vše neubírá směrem, který jsme si představovaly, cítíme potřebu vzít věci ještě pevněji do svých rukou, a ještě víc se upnout k námi vykonstruovaným rozhodnutím a (námi řízeným) scénářům.

Často je výsledkem „začarovaný kruh“ utrpení nás, i těch, které milujeme.

Děláme si starosti, protože toužíme po kontrole. Mučíme samy sebe myšlením, že naše budoucnost závisí na tom, do jaké míry zvládneme ovlivnit každičký detail našeho života. Když se strachujeme a obáváme, zaměřujeme se na věci, které nám chybí nebo se nedaří. Často při tom opomíjíme vše, čeho se nám již dostalo nebo dostává. Nedaří se nám plně pochopit, že máme milujícího Otce, který pro nás (a naše životy) vytvořil dokonalý plán. Miluje nás a nesmírnou měrou se o nás stará. Spočítal vlasy na naší hlavě. Předurčil naše dny. Připravil pro nás dobré věci. Chce, abychom si užívali, že jdeme spolu s Ním Jeho cestou. Chce, abychom se podílely na Jeho království. 

Když se naše okolnosti zhorší, prožíváme úzkost proto, že se bojíme, že jsme nad situací ztratili kontrolu. Bůh nás ale ve svém Slově učí, že On má vše pod kontrolou (Lukáš 12:22-31). V Lukášovi 12 Ježíš vysvětluje učedníkům, jak se Bůh stará i o to nejposlednější stvoření a připomíná, že svým milovaným dětem poskytne Otec ještě mnohem víc. Říká jim, aby se nestrachovali a netrápili. Toto nebyl z jeho strany pouhý návrh, ale výzva k činům. Je to rozkaz, abychom důvěřovaly, věřily a uznaly, že Pán je tím, kdo má vše pod kontrolou. Skrze to se pak můžeme odevzdávat Tomu, který stvořil učedníky i nás, našemu Bohu všemohoucímu. 

Často usilujeme a držíme se toho, co je bezpečné a nám známé. Náš Nebeský Otec ale chce, abychom se tohopustily a důvěřovaly v našem životě Jemu. Když svěříme Bohu zajištění našich každodenních potřeb, předáme mu řízení našich životů a svěříme mu i samotný smysl našeho bytí, nalezneme odpočinek.

Jako dospívající dívka jsem se zúčastnila misijní cesty do Montego Bay na Jamajce. Kamkoliv jsem tam šla, všude se mi dostalo obrovské pohostinnosti a milosti. Před cestou jsem předpokládala, že každý, koho tam potkám, bude nešťastný, deprimovaný a plný obav nebo úzkosti. Místo toho jsem ale viděla tváře plné radosti a víry. Když jsme zpívali chvály, zpívali jsme písně díkuvzdání a požehnání. Během této misijní cesty jsem zažila, jak lidé, kteří žili v chudobě, chválili Boha i přesto za hojnost, které se jim dostávalo.

V jejich hmotném nedostatku byl nadbytek víry.

Pro mé šestnáctileté já byla tato zkušenost ohromující. Jak mohou mít lidé tolik radosti, když materiálně toho mají tak málo? Bůh mi ukázal, že odpověď je v Jeho kontrole nad jejich životy. Věřící na Jamajce se nestrachovali o své každodenní potřeby, protože věděli, že jsou v rukou Nebeského Otce. Dobrovolně se dělili o to, co měli, protože chápali, že nic jim nepatří. A já jsem doufala, že jednoho dne budu moct žít se stejnou svobodou, jakou našli oni.

Jak procházíme tímto týdnem a věříme v Boží kontrolu nad našimi životy, povzbuzuji vás, abyste se zamyslely nad refrénem chvály, kterou jsme zpívaly na Jamajce. Kdykoliv se cítím plná strachu a chci od Boha převzít otěže, rozpomenu se na tato slova: 

„Jsem požehnaná. Jsem požehnaná. Každý den svého života jsem požehnaná. Od chvíle, kdy se probudím až do té doby, kdy uléhám ke spánku, jsem požehnaná. Jsem požehnaná.”

S důvěrou v Něj,

Výzva na týden 3: Zavažte se tento týden k zastavení a chvále Boha čtyřikrát během každého dne. Záměrně se zastavte a zamyslete nad způsoby, kterými o vás ten den a všeobecně v životě pečuje.

Plán čtení na týden 3:

Verš k zapamatování:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s