Strach a úzkost

Jak moc nás Bůh miluje!

 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?”

V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. – Římanům 8:35, 37-39

____________________

Dům je ještě zahalený do ticha a slunce zatím nevykouklo nad vrcholky stromů, aby přivítalo nový den. I tady v temnotě jsi Pane stále se mnou.

Jak čekám na denní světlo, naplňuje mě Tvé Slovo a Tvá přítomnost. Připomínáš mi, že nezáleží na tom, co dnešek přinese, protože Ty jsi mými pevnými základy a já jsem Tvou vykoupenou.

Uprostřed čekání mě zahrnuješ svou láskou.

Dnešek bude zajisté plný jak radostí, tak i zkoušek: radostí, které jsou ochutnávkou Tvého naplnění až do doby, než se setkáme tváří v tvář. A zkoušek, které budou do mých nejslabších míst bezpochyby našeptávat obavy a strach. Tak záludná je temnota.

Já už ale nebudu podléhat strachu, až bude volat mé jméno, protože nic mě nemůže oddělit od Tebe.

Ani krajnosti života nebo smrti.

Ani andělé v nebesích ani mocnosti na zemi. 

Ani dnešní přítomnost ani zítřejší budoucnost.

Ani žádná jiná moc, která našeptává, svádí a vyhrožuje.

Ani nejvyšší výšiny ani nejhlubší hlubiny.

Nic.

(Budu to opakovat tak dlouho, dokud o tom nebude mé srdce přesvědčeno.)

Nic. Ani moje minulost, dnešní den nebo budoucnost, která je ještě v mlze. Nic mě nemůže oddělit od Tvé hluboké a velké lásky.

Pane, cítím to. Kdyby to bylo na mně, bloudila bych.

Moje mysl zapomíná; má náklonost kolísá.

Ale Ty Bože. Nikdo není jako Ty.

Ty vytrváš.

Tvé sevření je tak silné. Tvá láska tak hluboká. Tvá náruč tak doširoka otevřená. Tvá oběť tak veliká. Tvé vítězství tak jisté a spolehlivé.

Ty měníš slabochy v přemožitele nikoliv proto, co jsme udělali, ale proto, kým jsi Ty.

Kvůli Tvé velké lásce.

___________________

Ježíši, připomněl bys dnes té, která se necítí milována, nebo té, která si není jistá, jestli může věřit Tvé lásce, že při ní stále stojíš? Že jsi tu pro ni?

Tvá láska se nikdy nemění, ani v temnotě.

____________________

Dítě Boží, zapomněla jsi, že si nemusíš Boží lásku zasloužit žádným svým výkonem? Není nic, co bys mohla udělat, aby tě Bůh miloval víc, než tě miluje právě teď. A není nic, co bys mohla udělat, aby tě Bůh miloval méně, než tě miluje právě teď. Jeho láska k tobě je bezpodmínečná, dokonalá a úplná. Jsi jeho milovaná a nic tě nemůže oddělit od Kristovy lásky!

Miluje tě.

Tak moc tě miluje.

Nikdy, nikdy tě neopustí.

A tak se dnes zhluboka nadechni, pověz svému srdci tuto pravdu a pozoruj, jak Syn povstane nad temnotou.

Ve kterých situacích jsme v pokušení zpochybňovat Boží lásku k nám? Jak můžeme udržet onu pravdivou zprávu z Římanům 8 v naší mysli po celý tento týden?

U Jeho nohou,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s