Strach a úzkost

Obnovujme svou mysl

Není zajímavé, jak rychle nás naše mysl dokáže v různých oblastech života přivést ke starostem, stresu a strachu?

Možná se jednu chvíli cítíme dobře a pak: BUM! Jakoby z ničeho nic jsme převalené myšlenkami typu „co kdyby“.

Strach, obavy a úzkosti jsou často duchovním bojem, který se odehrává v naší mysli a vede nás k přesvědčení o věcech, které se dosud nestaly a často ani nestanou. Je to Satan, svět nebo naše vlastní tělo, které nás vede k pochybování o Božím charakteru, dobrotě, péči a moci. Takový strach se může projevit jako nevíra.

Pavel navrhuje, že způsob, jak dostat takové myšlenky pod kontrolu, je „uvést do poddanství každou mysl“, což dokážeme tím, že „se proměňujeme obnovou své mysli“ (2. Korintským 10:5, Římanům 12:1-2).

Uveďme do poddanství své myšlenky

Vzpurné myšlenky drancují, okrádají a zabíjí. Někdy nás agresivně vytrhávají ze spánku, vytváří chaos, množí se do dalších myšlenek ovládaných strachem, kradou radost a zeslabují naději a víru. Takové myšlenky se musí uvést do poddanství, protože jsou ničivé a nebezpečné pro naši vlastní víru, a hlavně jsou zcela v rozporu s tím, jak Pán Bůh chce, abychom přemýšlely.

Je jednoduché nechat je být a vládnout naší mysli; nechat je poznamenat nás únavou a zkázou. Bojovat proti těmto myšlenkám je těžké, protože tito nepřátelé jsou neúnavní a neznají milost.

Často se tento boj snažíme vyhrát se špatnými zbraněmi. Světské rady, lidská moudrost, osobní vynalézavost a pozemské plány v tomto boji nemohou obstát. Většinou tím jdeme samy proti sobě, protože nás takový boj vede pouze k dalším myšlenkám strachu a úzkosti.

Uvést naše myšlenky do poddanství znamená, že je musíme pojmenovat a podmanit. Musíme je přivést do poklonění se Božímu Slovu a nad svým strachem vyznávat pravdu.

Proměňujme svou mysl

K proměně naší mysli potřebujeme sílu, kterou samy od sebe nemáme. Potřebujeme Boží sílu v nás!

Duch svatý si používá Písmo k tomu, aby „postupně odboural naši argumentaci, naše výmluvy a vzpurné myšlenky, a ukázal nám, co je pravdivé a správné“ (Sam Storms). Proto bychom měly Bibli brát jako ten nejdražší dar. Je zbrojním skladem božské výzbroje. Je dvousečným mečem, který je živý a mocný, a dokáže odseknout jakékoliv myšlenky, které nás vedou pryč od pravdy a do černé díry lží a strachu.

Zpochybňujme všechny naše myšlenky a „přezkoušejme“ je podle pravdy Božího Slova.

Modleme se a vyprošujme od našeho Pána Ježíše potřebnou sílu k ustání tohoto boje, k proměně našeho myšlení, k proměnění našich úzkostlivých myšlenek za to, co je dobré a pravdivé. Prosme Ho o utvrzení naší víry, abychom svou naději nacházely v Bohu samém a Jeho slovech, namísto naší vlastní moudrosti a síly.

S pohledem upřeným na Ježíše,

Výzva na týden 4: Jaký strach nebo obavy vás trápí nejvíce? Jsou to věci nevyhnutelné, pravděpodobné, nebo možné? Vezměte si Bibli a s její pomocí zodpovězte tyto dotazy:

1. Které z Božích vlastností kvůli tomuto strachu nedůvěřuji?
2. Jaký konkrétní hřích je pod povrchem mého strachu nebo obavy?
3. Která Boží zaslíbení promlouvají přímo do toho, co prožívám?
4. Jakým konkrétním způsobem bych se s takovými myšlenkami měla vypořádat?

Plán čtení na týden 4:

Verš k zapamatování:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s