Strach a úzkost

Bůh vykoupí

Byl rok 1987. Moje maminka si nedlouho předtím vzala mého nevlastního tátu a naše malá rodina potřebovala nový začátek, a tak jsme sedli do auta a odstěhovali se z farmářské Indiany do kopcovité severní Kalifornie.

Pamatuji si celou tu cestu, jako by to bylo včera. Seděla jsem na zadním sedadle vedle svého bráchy a přemýšlela jsem nad tím, co mě na novém místě asi čeká. Sama jsem potřebovala nový začátek.

Před rokem jsem měla možnost Kalifornii navštívit se svým manželem a našimi třemi dcerami. Holky měly prázdniny a naše nejstarší dcera si na své narozeniny přála vidět dům, kde jsem vyrůstala, když mi bylo stejně let jako teď jí.

Poté, co jsme přistáli v San Francisku a ubytovali se v našem hotelu, začaly mou mysl naplňovat vzpomínky. Z ničeho nic mě napadla tato myšlenka: Podívej, jak jsem tě vykoupil, Angelo. Neměla jsi ani ponětí, co ve tvém životě dělám, když jste se na toto místo tenkrát přestěhovali, ale Já jsem měl plán. Cítila ses zlomená a přehlédnutá. Já jsem tvou bolest vzal a využil ji pro tvé dobro. Připravoval jsem tě a působil ve tvém životě i v době, kdy jsi byla tak mladá.

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, 
povolal jsem tě tvým jménem, 
jsi můj.

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, 
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, 
Svatý Izraele, tvůj spasitel. 
Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, 
Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.

Izajáš 43:1-3

Bůh v mém životě začal působit před třiceti lety. Dnes se dokážu ohlédnout zpět a říct: “Teď tomu rozumím, Hospodine. Vidím tvou dobrotu. Vidím tvou milující péči a vykoupení.”

Druhý den jsme se vydali na cestu k domu, ve kterém jsme bydleli, a já jsem po cestě svým dcerám začala vyprávět příběh Božího vykoupení v mém životě. Stárnutí je nesmírné požehnání, protože dokážeme rozeznávat Boží ruku nad našim životem i během našich mladších let. Procházela jsem bouřemi a brodila se vodami, ale díky Boží milosti jsem nebyla stržena.

To, co Satan chtěl, aby mi ublížilo, přeměnil Bůh v dobro.

Tenkrát jsem netušila, co Bůh s mým životem udělá: jak si dokáže použít holku plnou bolesti a jednoho dne naplnit každý z jejích snů. Bůh je dobrý, mé milé, a v každé z našich životů působí pro naše dobro. 

Během našeho výletu do Kalifornie se stala další věc, skrze kterou Bůh dokázal svou dobrotu. Ráno jsem si všimla, že nějaký sbor označil Love God Greatly v jejich příspěvku, protože studovali jednu z našich biblických studií. Podívala jsem se, odkud ten sbor je, a překvapilo mě, že byl přesně z toho města, kde jsem kdysi žila a kde jsme zrovna byli na dovolené, abych svým dcerám ukázala můj bývalý dům a školu!

(Jen tak mimochodem, vidíte ty cihly na zemi za námi? Můj nevlastní táta, brácha a já jsme je tam dali, když jsme tam bydleli! Nemohla jsem uvěřit, že tam stále leží.) 

Jak dokonalé načasování.

Když jsem se dívala na stránky toho sboru, všimla jsem si, že ten večer měli naplánovaný večer pro ženy.

Jedině Bůh dokáže naplánovat něco tak nečekaného! Jedině Bůh zachází takhle daleko, aby nám prokázal svou moc a lásku. Působí v každém detailu našeho života. Nic není náhodou.

Překvapila jsem organizátorky toho večera ve sboru Vacaville v Kalifornii a na chvíli jsem je navštívila. Musela jsem jim osobně poděkovat za to, že využívají naše studie a říct jim, že je pro mě nesmírným požehnáním slyšet, jak si Bůh používá Love God Greatly zrovna v městě, které je mi tak blízké. Ve městě, které si v mém životě Bůh použil jako nový začátek.

Mé milé, nevím, kde se teď v životě nacházíte… ale dovolte mi, abych vás povzbudila: Bůh vás vidí a miluje. A Jeho zaslíbení z Izajáše 43:2 je pravdou – je s vámi, když se brodíte vysokými vodami. Nikdy vás neopustí.

Nebojme se toho, co leží před námi: Hospodin je s námi. Vykonává svůj úžasný příběh a plán vykoupení a každá z nás je jeho součástí. Možná si tím nejsme jisté, stejně jako jsem si já nebyla jistá před mnoha lety… ale důvěřujme Bohu. On působí v nás a skrze nás – On si nás vykoupí z bolesti, zlomení a trápení a použije si je pro svou slávu a naše dobro.

 „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi má.“ Izajáš 43:1

Jak vám v životě Bůh pomohl překonat strach a vykoupil váš život?

Milujme Boha nesmírně,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s