Zmocněná

Oznámení nové studie!

Kdy jste poprvé slyšely o Ježíši? Zamyslely jste se někdy nad tím, jak se k vám dostal příběh muže z Jeruzaléma, který žil před více než dvěma tisíci lety?

Evangelium není pouze příběh: je to dobrá zpráva, na kterou čekal celý svět. Poselství evangelia je naděje věčného života skrze víru v Ježíše Krista.

Ti, kteří s Ježíšem kráčeli během Jeho služby na zemi, v Něj věřili. Věřili, že byl Synem Božím – tím, který zemřel, aby na sebe vzal všechen hřích tohoto světa, tím, který je cestou k věčnému životu. Tito muži a ženy položili své životy za poselství Ježíše. Byli svědky Jeho života, smrti a vzkříšení a nenechali, aby jim cokoliv bránilo v šíření zprávy o Něm po celém světě.

Poselstvím evangelia je naděje věčného života skrze víru v Ježíše Krista.

Bůh pověřil ranou církev. Byl s nimi skrze zkoušky, byl s nimi během vítězství, a byl s nimi i v jejich pochybnostech. Hospodin měl pro ranou církev poslání a vedl je na každém kroku.

My jsme slyšely o pravdě evangelia díky jejich věrnosti. Díky jejich vytrvalosti dnes víme o spasitelském konání Ježíše Krista. A také díky jejich příkladu jsme dnes zmocněné evangeliem. 

Zmocněná: včera i dnes je studií knihy Skutků. Doufáme, že během naší studie rané církve a toho, jak se evangelium skrze ni šířilo do celého světa, nalezneme povzbuzení a sílu jít dál v šíření evangelia i v naší vlastní sféře vlivu. Hospodin zmocnil ranou církev, aby mohla sdílet evangelium každý den, a stejně to tak dělá i dnes pro nás.

Přidejte se v této šesti-týdenní studii k nám na našem blogu a Facebook stránce. Můžete tam najít další podklady ke studii každé pondělí, středu a pátek. Připojte se k našemu společenství žen, které se navzájem povzbuzují ve studiu a aplikaci Božího Slova do svých každodenních životů.

Studijní deník a plán čtení můžete najít ZDE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s