1, 2, 3 Jan, Přechodný plán čtení, Zmocněná

Přechodný plán čtení

V pondělí po každé studii na našem blogu naleznete tzv. Přechodný plán čtení – dvoutýdenní plán čtení Bible, který bude vždy jiný a jedinečný v tom, že nám pomůže v přechodu z jedné studie do druhé.

Existujeme proto, abychom ženám pomáhaly v každodenním ztišení a studiu Božího Slova. Máme radost, že od teď můžeme poskytnout plány čtení mezi studiemi tak, abychom po každé studii mohly pokračovat v tom životodárném zvyku času stráveného v Písmu.

TÝDEN 1

Pondělí

Čtení: Žalmy 143

SOAP: Žalmy 143:8

Úterý

Čtení: Jan 15:1-17

SOAP: Jan 15:12-14

Středa

Čtení: Efezským 3:14-21

SOAP: Efezským 3:16-19

Čtvrtek

Čtení: Efezským 4:1-6

SOAP: Efezským 4:1-3

Pátek

Čtení: Efezským 4:7-16

SOAP: Efezským 4:15

TÝDEN 2

Pondělí

Čtení: Koloským 3:1-11

SOAP: Koloským 3:1-3

Úterý

Čtení: Koloským 3:12-17

SOAP: Koloským 3:14

Středa

Čtení: Římanům 12:1-8

SOAP: Římanům 12:4-5

Čtvrtek

Čtení: Římanům 12:9-21

SOAP: Římanům 12:9-10

Pátek

Čtení: 1. Korintským 13

SOAP: 1. Korintským 13:13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s