1, 2, 3 Jan

Sdílejme radost

Radost se má sdílet. Raduji se pokaždé, když mi některá z mých kamarádek sdělí dobrou zprávu.

„Požádal mě o ruku a budeme se brát!“

„Dostala jsem práci, po které jsem toužila! Bůh otevřel dveře!“

„Mysleli jsme, že nebudeme moct mít děti, ale náš Nebeský Otec nám požehnal dvěma dětmi, které čekáme!“

Když jsme svědky Božího působení, nedokážeme mlčet a musíme se sdílet s ostatními. Zodpovězená modlitba je jako sluneční paprsek, který prostupuje přes mraky po období velikých bouří. 

Jan svou epištolu začíná sdílením radostné zprávy. Nedokázal mlčet, protože Hospodin se nechal poznat. Doufal, že jeho posluchači poznají Pravdu a přidají se k němu v oslavě:

Aleluja! Hospodin pro nás měl už od samého začátku plán vykoupení.

Ježíš na sebe vzal lidskou podobu a přišel nás vysvobodit od hříchu. Náš Spasitel nám dal nový život v Něm. Amen!

Náš Nebeský Otec je neustále přítomný v našich životech. Všichni, kdo přijali Krista, mají trvalý a osobní vztah s Bohem. Vztah, který nám svět nemůže vzít. Děkujeme, Ježíši!

Mé milé, máme důvod k oslavě. Máme Dobrou zprávu, kterou musíme sdílet, a která nás proměňuje.

Nemůžeme si zprávu o Ježíši nechat pro sebe, protože přišel, aby nás zachránil a proměnil naše životy naskrz.

Tento týden začínáme studii epištol Jana. Kéž naše srdce přetékají radostí Hospodina. Zlý chce, abychom zapomněly, že náš Spasitel porazil smrt a jednoho dne navěky zažene všechno zlo tohoto světa. Náš nepřítel nás chce naplnit pochybnostmi, aby nás umlčel. Rozhodněme se tedy šířit svědectví o Boží dobrotě v našich životech. Dobré zprávy se mají sdílet.

Jan slyšel Ježíše mluvit a vyučovat. Viděl jeho slávu na vlastní oči. Vlastními prsty se dotknul jeho vzkříšeného těla. Věděl, že Ježíš je Spasitel a Pán, a tak chtěl, aby i všichni ostatní zažili stejnou radost, jako byla ta v jeho srdci.

Změnil Ježíš vaši cestu životem? Proměnilo vás Jeho Slovo? Viděly jste Boha odpovídat na modlitby? Bylo vám dáno slovo života a někdo ve vašem okolí ho potřebuje slyšet.

Pokud se Bůh dotknul vašeho života, nenechávejte si to pro sebe. Hlásejte pravdu evangelia celým svým srdcem: Spása je zde a jmenuje se Ježíš!!!

Naše radost se násobí, když otevřeme ústa a sdílíme Krista.

Výzva na týden 1: Tento týden zkuste vyznávat hřích hned, co si ho uvědomíte. Modlete se, aby vám Bůh dával poznat váš hřích a buďte věrné ve vyznávání jak Jemu, tak druhým. Všímejte si také, jak se mění váš postoj k hříchu, stejně jako vaše porozumění a víra v Boží milost.

Týden čtení na týden 1:

Verš k zapamatování:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s