Strach a úzkost, Studie

Když se zdá, že se Bůh odmlčel (překlady studie Strach a úzkost)

Kniha Malachiáš zaznamenává Hospodinova poslední slova, než se na 400 let odmlčí. Jeho vyvolený a milovaný lid od Něj po čtyři staletí neslyšel jediné slovo. 

Boží mlčení bylo pro lid, který byl zvyklý slýchat Jej pravidelně, neuvěřitelně těžké. Bůh však měl pro své mlčení důvod. Židé překonali Hospodinovo mlčení pochybujíce o jeho laskavosti a o tom, zda Mu na nich stále ještě záleží, ale upínali se k Malachiášovým posledním slovům plným naděje. 

I já jsem ve svém životě prožila mnoho období, kdy se Bůh odmlčel. Tato období byla bolestivá, matoucí, plná beznaděje a temnoty. Přesto jsem se však v takových chvílích upínala k Božím zaslíbením, která zrcadlí jeho laskavost a věrnost. Naučila jsem se Mu důvěřovat, i když mlčí. 

Lid mé rodné země, Itálie, zavrhl Boha už dávno (podobně jako Židé) a z jejich chval a uctívání se stal jen rituál a zvyk. Jsem ale přesvědčena, že Hospodin má v plánu vykonat v mé zemi neuvěřitelné věci, které nás přiblíží Jeho království. Dnes se ale zdá, že Bůh mlčí. Já sama jsem však zažila, jak mocně konal v mém životě a srdci právě v obdobích mlčení, takže jsem rozhodnutá věřit, že stejně tak koná i pro lid mé země.

Boží mlčení pro nás může být velmi odrazující, ale nemusíme ztrácet naději. Můžeme Bohu připomínat, že chceme slyšet Jeho hlas a zároveň Mu důvěřovat i během Jeho mlčení. 

Slunce znovu vyjde, Bůh pošle posla a svět uvidí Světlo!

V Něm, 

________________________________________________________

Pomozte nám šířit naše překlady po celém světě a pošlete tento příspěvek svému kazateli, misionářům, které vaše církev podporuje, anebo komukoliv z vašich přátel a známých, kteří bymohli z našich studií mít užitek. 

Pojďme SPOLEČNĚ šířit Boží Slovo do všech koutů světa

Překlady naší studie Strach a úzkost můžete najít tady: PŘELOŽENÉ MATERIÁLY KE STUDII STRACH A ÚZKOST

Studie je k dispozici v následujících jazycích:

– afrikánština
– angličtina
– arabština
– barmština
– bulharština
– čeština
– francouzština
– hausa
– holandština
– indonéština
– italština
– japonština
– maďarština
– němčina
– polština
– portugalština
– rumunština
– řečtina
– slovenština
– slovinština
– swahili
– španělština
– tagalog
– tradiční čínština
– vietnamština
– zjednodušená čínština

Přibliž se, Studie

Boží zákon je dokonalý

Hospodinův zákon je dokonalý,
udržuje při životě.
Hospodinovo svědectví je pravdivé,
nezkušený jím zmoudří. 
Hospodinova ustanovení jsou přímá,
jsou pro radost srdci.
Hospodinovo přikázání je ryzí,
dává očím světlo. 
Hospodinova bázeň je čistá,
obstojí navždy.
Hospodinovy řády jsou pravda,
jsou nejvýš spravedlivé,

Žalmy 19:8-10

Pokud se přiblížíme Bohu, zaslibuje nám, že se přiblíží k nám. Jeho Slovo je dokonalé, pravdivé a spravedlivé. Pojďme společně začít další týden učení se, jak studovat Bibli.

Dnes budeme pokračovat v soustředění se na postřehy a pozorování. Čím déle text pozorujeme, tím přesnější bude náš výklad i aplikace. Tento krok v naší studii Bible je tak důležitý, že se na něj budeme soustředit ještě nějakou dobu a naučíme se různým užitečným nástrojům a pomůckám.

Dnešní čtení je z Žalmu 19. Při svém ztišení zakroužkujte všechna přídavná jména, která popisují Boží Slovo. Pak tato slova vypište do seznamu pod bodem “Postřehy”.

Poté podtrhněte všechna slova, která popisují, jak Boží Slovo působí. Vypište jej do dalšího seznamu pod bodem “Postřehy”.

Čeho si mezi těmito slovy a frázemi všímáte?

Je pojmový obsah těchto slov pozitivní nebo negativní?

Co tato slova vystihují v situaci, ve které se zrovna v životě nacházíte?

K dalšímu kroku budete potřebovat slovník – ať už fyzickou knihu nebo internetový. Ke každému slovesu, které popisuje, jak Boží Slovo působí, vypište jeho význam či definici.

Co všechny tyto definice spojuje? Co mají společného? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Prozatím se nesoustředíme na výklad či aplikaci, ale dnes můžete vzít, co jste se naučily o Božím Slově, a vymyslet, jak byste krátce vlastními slovy popsaly vlastnosti a charakteristiku Božího Slova.

Chvalme Boha za Jeho živé Slovo!

Přibliž se, Studie

Úvod do studie: Přibliž se

Uvod do studie

“Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.”

Jaké zaslíbení! Nejen, že nám Bůh zaslibuje, že když Ho budeme hledat, najdeme Ho, ale také, že se k nám přiblíží.

To je cílem těchto šesti týdnů: přiblížit se Bohu. Nejen to, ale také se učit metodám a praktickým věcem, které nám pomohou přibližovat se Mu víc a víc v našem každodenním životě.

Boží Slovo je hlubokou studnou pokladů. Ať už ho studujeme jakkoliv dlouho, ať už si myslíme, že ho známe jakkoliv dobře, Boží Slovo nikdy nevyschne a vždy je něco dalšího, co nás může naučit. Neustále nás inspiruje, dává nám pokyny a povzbuzuje nás, ale musíme vědět, jak na to.

Během této studie prozkoumáme Žalm 19, který vypráví o vlastnostech Božího Slova. Zároveň budeme číst i další texty a pasáže, které nám pomohou porozumět, jak Bůh využívá svého Slova v našich životech a jak nás skrze něj proměňuje, zevnitř navenek. S Žalmem 19 jako záchytným bodem se naučíme nové důležitosti a významu studia Božího Slova.

Každý týden se budeme vracet k veršům Žalmu 19. Nejen, že ho budeme opakovaně číst, ale dokonce se část tohoto Žalmu naučíme zpaměti. Boží Slovo by se nemělo číst jen jednou, protože čím častěji se k určité části vracíme, tím více nás toho učí.

A to není vše! Jako vždy budeme mít na našem blogu další zamyšlení. Společně se ponoříme do studijní metody SOAP, kterou v našich studiích využíváme, a naučíme se, jak studovat Boží Slovo a jak jej aplikovat do našich životů.

Svaté Písmo je živé a mocné, ale potřebujeme disciplínu a oddanost k tomu, abychom mu porozuměly. Pojďme do toho společně, a rozhodněme se ze studie Božího Slova udělat prioritu v našich životech.

Čas, který věnujeme Bohu, není nikdy marný.

Kéž se plně oddáme studiu Jeho Slova s úmyslem a záměrem. Nebudete toho litovat!

_______________________________________________________________________________________

Těšíme se na začátek studie už PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ!

Square1

Studijní deník si můžete stáhnout ZDE.

Hledáte online skupinku, ve které byste mohly studovat společně s dalšími ženami? Naši studijní skupinku můžete najít zde!

Nevíte, co znamená SOAP? Zde můžete najít více informací!

Jonáš, Překladatelky, Studie

NOVÁ STUDIE A KONFERENCE 22. ZÁŘÍ V NĚMECKU!

roman-kraft-112141-unsplash

Když Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření” (Marek 16:15), věděl, že pokud ho poslechnou, budou se muset rozdělit. Naše překladatelky jsou také rozděleny – na různé kontinenty, do různých kultur, několika časových pásem a spoléhají se ve vzájemném kontaktu na sociální média.

Jednu studii za druhou nechávají Boha působit skrze své běžné životy, aby naplnil svůj úžasný plán a napomáhají tak překonat jazykovou překážku ve více než 100 zemích na 6 kontinentech. Není jednoduché překládat z angličtiny do jejich rodného jazyka celé studie a zamyšlení na každý den, a to několikrát za rok. Všechny z nich ale souhlasí s jedním – stojí to za to.

Všem z nich je někdy smutno, protože jsou od sebe velmi daleko. Někdy je těžké nalézt motivaci jít v této práci dál, hlavně, když ne všechny z našich překladatelek mají spolehlivé připojení na internet. Černobílá slova na obrazovce se ani zdaleka nevyrovnají radostným obejmutím drahých přátel.

Proto máme obrovskou radost, že se naše překladatelky už příští týden sejdou v Evropě!

A rády bychom, abyste se k nám přidaly i vy!

Jednou za rok se naše Love God Greatly (Miluj Boha Nesmírně) překladatelky sejdou z celého světa na jednom fyzickém místě, aby se viděly, lámaly společně chléb a nasály moudrost a vědomosti od vedoucích služeb pro ženy, které jsou o něco starší a zkušenější ve službě ženám jako jsou ony samy. Minulý podzim jsme se společně sešly v Texasu. Letošní podzim se Love God Greatly sejde v Německu! Organizujeme školení pro naše překladatelky A NAVÍC konferenci pro ženy, která je otevřená vám všem!

Edurne, naše vedoucí španělského odvětví Love God Greatly, věří, že tato fyzická setkání jsou pro naši službu velmi důležitá:

„Z většiny je naše práce a komunikace online a příležitost setkat se a být spolu je velmi vzácná. Tato roční školení nám umožňují učit se mnohému jak v naší službě druhým, tak i v našem osobním křesťanském životě. Pomáhají nám vidět větší obraz toho, co Bůh skrze naši mezinárodní službu dělá a jak působí. Utvrzují v nás také celkové poslání Love God Greatly. Školení na téma vedení a kvalitní čas strávený nad šálkem kávy dělají z obyčejné skupiny žen neobyčejný tým služebnic a sester.

Evropa je docela malá a tak mohou překladatelky jednoduše dojet na místo konference a nemusí tak každý rok létat do Ameriky. Máme také velkou radost, že můžeme organizovat otevřenou konferenci pro ženy. Když to porovnám s Amerikou, je u nás tak málo křesťanských konferencí… věřím, že tento naplánovaný den pro evropské sestry bude velkým požehnáním a pomocí pro mnohé!“

Love God Greatly proměňuje životy jedné ženy za druhou jednou studií za druhou. Za každým překladem studie je ale tolik práce, kterou nikdo nevidí! Máme touhu pomáhat ženám milovat Boha nesmírně jejich životy… každou biblickou studií, každým překladem, pro každou ženu. A rády bychom pozvaly zrovna vás, abyste se k našemu poslání přidaly.

Dnes začíná týden oslav… oznamujeme nejen naši konferenci, která je už příští týden, ale také naši novou studii další biblické knihy Jonáše, „Milujme nemilované“! Pokud víte o misionářích, sborech nebo skupinkách, které by tyto materiály mohly využít, řekněte jim o naší webové stránce a službě!

Zároveň bychom vás chtěly poprosit o modlitby za bezpečnou cestu všech překladatelek, které příští týden pojedou do Německa, za jejich zdraví a jejich rodiny! Bez vás bychom to nezvládly – je to díky vašim finančním darům, zakoupených studijních deníků a drahých modliteb, že můžeme přispívat do Božího Království. Děkujeme, že s námi naplňujete Ježíšovo poslání!

Amanda

Klikněte ZDE pro více informací o naší konferenci!

Ich will

Pár fotek z prvních setkání překladatelek minulý rok v Texasu:

12345

Naše nová studie knihy Jonáše je tady! Studijní materiály můžete najít zdarma zde! Nebo k zakoupení na Amazonu!

Jonah_CZ_banner copy

Seznamovací týden, Studie

CO JE TO SOAP METODA

SOAP

SOAP je studijní metoda, které v našich materiálech využíváme. Jedna věc je prostě číst z Písma. Ale když se naučíme umění ztišit se před Pánem a OPRAVDU Jeho Slovo vnímat, najednou na nás začnou slova a výrazy ze stránek vyskakovat, jakoby byly živé. Tím, že použijeme SOAP metodu ke čtení a “zpracování” veršů jsme schopné jít hlouběji a lépe chápat, co to pro nás znamená. Nejdůležitější část metody SOAP je vlastní spolupráce s Božím Slovem a vlastní aplikace do života.

S je pro Slovo (Scripture) – doslova přepište dané verše

O je pro Postřehy (Observation) – co vás během čtení napadá?

A je pro Aplikaci (Application) – tady se Boží Slovo stává osobním

P je pro Modlitbu (Prayer) – modlete se Boží Slovo zpět k Němu

Více informací najdete na straně 4 našich studijních deníků!

Seznamovací týden, Studie

STUDIE MILUJ BOHA NESMÍRNĚ

Všechny naše studie a další podpůrné materiály k nim jsou ZDARMA. Jedna z překážek v cestě víry, kterou se Miluj Boha Nesmírně snaží překonat, je ta finanční. Proto jsou všechny naše materiály BEZ POPLATKŮ!

Prodáváme sice studijní deníky na Amazonu, ale ve studiích, které vám posíláme nebo které si stahujete z našeho archívu, je vše, co ke studii potřebujete. Navíc Amazon do České republiky nedochází moc rychle a tak i objednané studie doráží pozdě 😦

Každá nová studie obsahuje Studijní deník a Plán čtení. Tyto dva materiály můžete buď použít o samotě, nebo je spojit s dalším povzbuzením, které nabízíme:

* zamyšlení k tématu v pondělí, ve středu a v pátek každého týdne

* verš k zapamatování každý týden studie

* nová výzva do života, která se týká tématu studie, každé pondělí

a další…

Studie jsou založené na každodenním ztišení od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli je víkendová “přestávka”, kdy se v sobotu snažíme zpětně zamyslet nad uplynulým týdnem a v neděli odpočíváme a připravujeme se na začátek týdne nového.

Každý den je rozdělen podle studijní metody SOAP, o které vám řekneme v dalším příspěvku později ještě dnes ráno.

Pokud je cokoliv nejasného nebo máte nějaký dotaz, nechte nám zde komentář nebo nám napište do zpráv!

Screen Shot 2018-06-14 at 22.28.16

Seznamovací týden, Soutěž, Studie

LETNÍ SOUTĚŽ

K velké události našeho oznámení nového blogu Miluj Boha Nesmírně jsme se rozhodly podělit se s vámi o naši radost!

Pěti z vás pošleme Balíček radosti, který obsahuje dva studijní deníky (abyste mohly studovat s kamarádkou / sestrou / maminkou či kolegyni) a další maličkosti radosti a povzbuzení!

JAK NA TO?

📄 Vyplňte krátký formulář, který najdete ZDE: https://goo.gl/forms/vJIZCn3oe3OWbQoG2

📲 Podělte se o naše novinky nového blogu na svém FB profilu s pomocí označení #MilujBohaNesmirneBlog, (jinak vaše sdílení nenajdeme)

🎁 Vyčkejte příští středy 20. června, kdy oznámíme výherkyně!

👏

Těšíme se, že vám nový blog bude sloužit a že vám uděláme radost. Do naši soutěže #MilujBohaNesmirneBlog se můžete přidávat až DO PONDĚLÍ 18. ČERVNA večer! Vstup uzavíráme půlnocí.

Sdílejte se svými kamarádkami!

 

IMG_3372